Oferta przedszkola

Czas pracy przedszkola

Placówka jest czynna w godz. 6.30 - 17.00

 

Żywienie

Trzy posiłki dzienne:

 • godz. 08.00 śniadanie
 • godz. 10.30 drugie śniadanie (zupa, dodatek do zupy, owoce, warzywa)
 • godz. 13.30 obiad (drugie danie, owoce, warzywa)
 • godz. 15.30 podwieczorek

 

Oferta edukacyjna (wychowanie i kształcenie -aktualna oferta w zakładce "cennik")

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Przedszkole gwarantuje m.in. następujące zajęcia i inne atrakcje:

 • rytmika,
 • język angielski,
 • szachy,
 • codzienne zajęcia z logopedą,
 • dodatkowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczne i logopedyczne (dla dzieci posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju),
 • koncerty filharmoniczne,
 • zajęcia muzyczno-ruchowe,
 • zajęcia plastyczne, 
 • bale tematyczne dla dzieci,
 • tematyczne dni, tygodnie, zajęcia kreatywne (warsztaty teamtyczne),
 • uroczystości okolicznościowe,
 • wycieczki, konkursy, inne przedsięwzięcia.

Przedszkole  posiada własny plac zabaw, budynek jest otoczony zielenią, z dala od ulicznego zgiełku. Atutem przedszkola jest jego lokalizacja, wzdłuż budynku i obok można bezpiecznie zaparkować samochód.

Koncepcja pracy przedszkola ukierunkowana jest na realizację programu wychowawczego opartego na wdrażaniu dzieci do przestrzegania zasad dobrego wychowania. W przedszkolu szczególnie dba się o tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu wszechstronnemu rozwojowi wychowanków oraz przyjaznej atmosfery zachęcającej do współpracy z rodzicami i środowiskiem. 

Przedszkole realizuje "edukację włączającą" zgodnie z zasadą prawa dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego lub opiniami o wczesnym rozwoju do nauki w wybranej placówce. Przedszkole zastrzega sobie prawo odmowy w przypadku braku miejsc lub konieczności zorganizowania warunków edukacji wykraczających poza jego możliwości, np. dla dzieci z głebokimi deficytami. 

 

Opieka, zdrowie i profilaktyka

Przedszkole w szczególności dba o bezpieczeństwo dzieci. Posiadamy Certyfikat "Chronimy Dzieci" Rządowego Programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła". Zaletą przedszkola jest zdrowe żywienie. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia ograniczamy ilość soli, cukru i tłuszczu. Posiłki są przygotowywane we własnej kuchni. Realizujemy program "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy" oraz inne programy promujące zdrowe żywienie. 

W celu zminimalizowania występowania alergii dywany zastąpiono matami łatwo zmywalnymi, nie stosuje się nadmiaru dekoracji, przestrzega się zasady codziennego pobytu dzieci na powietrzu. 

Grupy liczą około 20 dzieci. W grupach dzieci 3-4 letnich opiekę sprawuje 3 opiekunów (nauczyciele, pomoce nauczyciela). Naszym atutem jest wysoka jakość pracy, bardzo dobra opieka i wychowanie, zdrowe żywienie, rodzinna atmosfera, doświadczona kadra. Szczegółowe informację o tym co dzieje się w przedszkolu znajdziecie Państwo w zakładce "aktualności".

Zapraszamy

 
Rozkład dnia

Rozkład dnia w przedszkolu 2021/22

6.30 – 7.45  Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w sali zbiorczej. 

7.45 – 8.00  Czynności  higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.00 – 8.30  Śniadanie, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego  i estetycznego spożywania posiłku oraz komponowania posiłku, czynności higieniczne.

8.30 - 9.00- Czynności  higieniczne, przygotowanie do zajęć.

Dzieci młodsze

9.15-9.45 Zajęcia planowane.

9.45- 10.00  Czynności samoobsługowe, przygotowanie do II śniadania.

10.00 - 10.30  Drugie śniadanie (zupa, owoce, warzywa), czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego  i estetycznego spożywania posiłku. 

Dzieci starsze 

9.15-10.15  Zajęcia planowane.

10.15- 10.30  Czynności samoobsługoweprzygotowanie do II śniadania.

10.30 - 11.00 Drugie śniadanie (zupa, owoce, warzywa), czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego  i estetycznego spożywania posiłku. 

11.00 -11.15  Czynności  higieniczne, przygotowanie do odpoczynku (dzieci mlodsze) lub wyjścia poza budynek przedszkola (dzieci starsze). 

11.15- 13.15 Odpoczynek, relaksacja, ciche zabawy (grupy dzieci młodszych).

11.15-13.15 Pobyt na powietrzu (grupy dzieci starszych) lub zabawy ruchowe w sali gimnastycznej (tyko i wyłącznie w przypadku warunków atmosferycznych uniemożliwiających pobyt poza budynkiem przedszkola). Zabawy swobodne zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zajęcia indywidualne wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijanie zainteresowań dzieci (grupy starsze).

13.15- 13.30 Czynności  higieniczne, przygotowanie do obiadu.

13.30-14.00 Obiad, czynności samoobsługowe nabywanie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami i estetycznego spożywania posiłku, wdrażanie do zdrowego sposobu odżywiania się.

14.00-14.30 Czynności  higieniczne, samoobsługowe, porządkowe (dyżury).

14.30- 15.30 Spacer, praca indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zajęcia w małych zespołach lub inne czynności wyznaczone przez nauczyciela, czytanie książek, zabawy w kącikach tematycznych.

15.30-16.00  Podwieczorek (kanapki) w salach zbiorczych:  Maleństwa, Sówki; Kangurki, Króliczki; Puchatki, Tygryski.

16.00 -17.00 Wspólne zabawy w sali zbiorczej, integracja dzieci. Rozchodzenie się dzieci, sprzątanie sali.