Oferta przedszkola

Czas pracy przedszkola

Placówka jest czynna w godz. 6.30 - 17.00

 

Żywienie

Trzy posiłki dzienne:

 • godz. 08.00 śniadanie
 • godz. 10.30 drugie śniadanie (zupa, dodatek do zupy, owoce, warzywa)
 • godz. 13.30 obiad (drugie danie, owoce, warzywa)
 • godz. 15.30 podwieczorek

 

Oferta edukacyjna (wychowanie i kształcenie -aktualna oferta w zakładce "cennik")

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Przedszkole gwarantuje m.in. następujące zajęcia i inne atrakcje:

 • rytmika,
 • język angielski,
 • szachy,
 • codzienne zajęcia z logopedą,
 • dodatkowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczne i logopedyczne (dla dzieci posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju),
 • koncerty filharmoniczne,
 • zajęcia muzyczno-ruchowe,
 • zajęcia plastyczne, 
 • bale tematyczne dla dzieci,
 • tematyczne dni, tygodnie, zajęcia kreatywne (warsztaty teamtyczne),
 • uroczystości okolicznościowe,
 • wycieczki, konkursy, inne przedsięwzięcia.

Przedszkole  posiada własny plac zabaw, budynek jest otoczony zielenią, z dala od ulicznego zgiełku. Atutem przedszkola jest jego lokalizacja, wzdłuż budynku i obok można bezpiecznie zaparkować samochód.

Koncepcja pracy przedszkola ukierunkowana jest na realizację programu wychowawczego opartego na wdrażaniu dzieci do przestrzegania zasad dobrego wychowania. W przedszkolu szczególnie dba się o tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu wszechstronnemu rozwojowi wychowanków oraz przyjaznej atmosfery zachęcającej do współpracy z rodzicami i środowiskiem. 

Przedszkole realizuje "edukację włączającą" zgodnie z zasadą prawa dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego lub opiniami o wczesnym rozwoju do nauki w wybranej placówce. Przedszkole zastrzega sobie prawo odmowy w przypadku braku miejsc lub konieczności zorganizowania warunków edukacji wykraczających poza jego możliwości, np. dla dzieci z głebokimi deficytami. 

 

Opieka, zdrowie i profilaktyka

Przedszkole w szczególności dba o bezpieczeństwo dzieci. Posiadamy Certyfikat "Chronimy Dzieci" Rządowego Programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła". Zaletą przedszkola jest zdrowe żywienie. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia ograniczamy ilość soli, cukru i tłuszczu. Posiłki są przygotowywane we własnej kuchni. Realizujemy program "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy" oraz inne programy promujące zdrowe żywienie. 

W celu zminimalizowania występowania alergii dywany zastąpiono matami łatwo zmywalnymi, nie stosuje się nadmiaru dekoracji, przestrzega się zasady codziennego pobytu dzieci na powietrzu. 

Grupy liczą około 20 dzieci. Naszym atutem jest wysoka jakość pracy, bardzo dobra opieka i wychowanie, zdrowe żywienie, rodzinna atmosfera, doświadczona kadra. Szczegółowe informację o tym co dzieje się w przedszkolu znajdziecie Państwo na stronie Facebook Przedszkola.

Zapraszamy

 
Rozkład dnia

Rozkład dnia w żłobku 2023/24

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań, przygotowanie się do śniadania.   

8.00 – 8.45 Śniadanie, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego  spożywania posiłku.

8.45 – 9.00  Czynności higieniczne, przygotowanie do zabaw i zajęć.

9.00 – 9.45 Zabawy swobodne dzieci, zajęcia zorganizowane o charakterze wychowawczym zgodnie z możliwościami psychofizycznymi dzieci, pobyt na powietrzu (w miarę dogodnych warunków atmosferycznych).

9.45 - 10.00 Czynności  higieniczne, przygotowanie do drugiego śniadania (zupa).

10.00 - 10.30 Drugie śniadanie, karmienie dzieci lub doskonalenie umiejętności samodzielnego  spożywania posiłku.

10.30 -11.00 Czynności  higieniczne, przygotowanie do odpoczynku.

11.00 – 12.45  Odpoczynek.

12.45-13.00 Czynności  higieniczne, przygotowanie do obiadu.

13.00- 13.30 Obiad (drugie danie), karmienie dzieci lub nabywanie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami i samodzielnego spożywania posiłku.

13.30-14.00 czynności higieniczne, przygotowanie się do zabaw swobodnych lub pobytu na powietrzu.

14.00-15.00 Pobyt na powietrzu, w miarę możliwości przy sprzyjających warunkach atmosferycznych lub zabawy integracyjne, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

15.00-15.30 Podwieczorek, czynności higieniczne przygotowanie się do zabaw swobodnych lub wyjścia do domu.

15.30-16.30 zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, rozchodzenie się dzieci, porządkowanie sali.

Rozkład dnia w przedszkolu 2023/24

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań.   

8.00- 9.00  Śniadanie, czynności  higieniczne, przygotowanie się do zajęć.

9.00 – 10.15 Zajęcia planowane

10.15- 10.30 Czynności  higieniczne, przygotowanie do drugiego śniadania (zupa).

10.30-11.00 Drugie śniadanie doskonalenie umiejętności samodzielnego  spożywania posiłku.

11.00- 13.00 zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia logopedyczne, pobyt na powietrzu.

13.00-13.15 przygotowanie do obiadu.

13.15- 13.30 Obiad (drugie danie), nabywanie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami i samodzielnego spożywania posiłku.

13.30-14.00 czynności higieniczne, przygotowanie się do zabaw swobodnych lub pobytu na powietrzu.

14.00-15.30 pobyt na powietrzu, w miarę możliwości przy sprzyjających warunkach atmosferycznych lub zabawy integracyjne, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, przygotowanie się do podwieczorku.

15.30-16.00 Podwieczorek, czynności higieniczne przygotowanie się do zabaw swobodnych lub wyjścia do domu.

16.00-17.00 zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, rozchodzenie się dzieci, porządkowanie sali.