Oferta przedszkola

Czas pracy przedszkola

Placówka jest czynna w godz. 6.30 - 17.00

 

Żywienie

Trzy posiłki dzienne:

 • godz. 08.00 śniadanie
 • godz. 10.30 drugie śniadanie (zupa, dodatek do zupy, owoce, warzywa)
 • godz. 13.30 obiad (drugie danie, owoce, warzywa)
 • godz. 15.30 podwieczorek

 

Oferta edukacyjna (wychowanie i kształcenie -aktualna oferta w zakładce "cennik")

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Przedszkole gwarantuje m.in. następujące zajęcia i inne atrakcje:

 • rytmika,
 • język angielski,
 • szachy,
 • codzienne zajęcia z logopedą,
 • dodatkowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczne i logopedyczne (dla dzieci posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju),
 • koncerty filharmoniczne,
 • zajęcia muzyczno-ruchowe,
 • zajęcia plastyczne, 
 • bale tematyczne dla dzieci,
 • tematyczne dni, tygodnie, zajęcia kreatywne (warsztaty teamtyczne),
 • uroczystości okolicznościowe,
 • wycieczki, konkursy, inne przedsięwzięcia.

Przedszkole  posiada własny plac zabaw, budynek jest otoczony zielenią, z dala od ulicznego zgiełku. Atutem przedszkola jest jego lokalizacja, wzdłuż budynku i obok można bezpiecznie zaparkować samochód.

Koncepcja pracy przedszkola ukierunkowana jest na realizację programu wychowawczego opartego na wdrażaniu dzieci do przestrzegania zasad dobrego wychowania. W przedszkolu szczególnie dba się o tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu wszechstronnemu rozwojowi wychowanków oraz przyjaznej atmosfery zachęcającej do współpracy z rodzicami i środowiskiem. 

Przedszkole realizuje "edukację włączającą" zgodnie z zasadą prawa dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego lub opiniami o wczesnym rozwoju do nauki w wybranej placówce. Przedszkole zastrzega sobie prawo odmowy w przypadku braku miejsc lub konieczności zorganizowania warunków edukacji wykraczających poza jego możliwości, np. dla dzieci z głebokimi deficytami. 

 

Opieka, zdrowie i profilaktyka

Przedszkole w szczególności dba o bezpieczeństwo dzieci. Posiadamy Certyfikat "Chronimy Dzieci" Rządowego Programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła". Zaletą przedszkola jest zdrowe żywienie. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia ograniczamy ilość soli, cukru i tłuszczu. Posiłki są przygotowywane we własnej kuchni. Realizujemy program "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy" oraz inne programy promujące zdrowe żywienie. 

W celu zminimalizowania występowania alergii dywany zastąpiono matami łatwo zmywalnymi, nie stosuje się nadmiaru dekoracji, przestrzega się zasady codziennego pobytu dzieci na powietrzu. 

Grupy liczą około 20 dzieci. Naszym atutem jest wysoka jakość pracy, bardzo dobra opieka i wychowanie, zdrowe żywienie, rodzinna atmosfera, doświadczona kadra. Szczegółowe informację o tym co dzieje się w przedszkolu znajdziecie Państwo na stronie Facebook Przedszkola.

Zapraszamy

 
Rozkład dnia

Rozkład dnia w przedszkolu 2021/22

6.30 – 7.45  Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w sali zbiorczej. 

7.45 – 8.00  Czynności  higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.00 – 8.30  Śniadanie, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego  i estetycznego spożywania posiłku oraz komponowania posiłku, czynności higieniczne.

8.30 - 9.00- Czynności  higieniczne, przygotowanie do zajęć.

Dzieci młodsze

9.15-9.45 Zajęcia planowane.

9.45- 10.00  Czynności samoobsługowe, przygotowanie do II śniadania.

10.00 - 10.30  Drugie śniadanie (zupa, owoce, warzywa), czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego  i estetycznego spożywania posiłku. 

Dzieci starsze 

9.15-10.15  Zajęcia planowane.

10.15- 10.30  Czynności samoobsługoweprzygotowanie do II śniadania.

10.30 - 11.00 Drugie śniadanie (zupa, owoce, warzywa), czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego  i estetycznego spożywania posiłku. 

11.00 -11.15  Czynności  higieniczne, przygotowanie do odpoczynku (dzieci mlodsze) lub wyjścia poza budynek przedszkola (dzieci starsze). 

11.15- 13.15 Odpoczynek, relaksacja, ciche zabawy (grupy dzieci młodszych).

11.15-13.15 Pobyt na powietrzu (grupy dzieci starszych) lub zabawy ruchowe w sali gimnastycznej (tyko i wyłącznie w przypadku warunków atmosferycznych uniemożliwiających pobyt poza budynkiem przedszkola). Zabawy swobodne zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zajęcia indywidualne wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijanie zainteresowań dzieci (grupy starsze).

13.15- 13.30 Czynności  higieniczne, przygotowanie do obiadu.

13.30-14.00 Obiad, czynności samoobsługowe nabywanie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami i estetycznego spożywania posiłku, wdrażanie do zdrowego sposobu odżywiania się.

14.00-14.30 Czynności  higieniczne, samoobsługowe, porządkowe (dyżury).

14.30- 15.30 Spacer, praca indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zajęcia w małych zespołach lub inne czynności wyznaczone przez nauczyciela, czytanie książek, zabawy w kącikach tematycznych.

15.30-16.00  Podwieczorek (kanapki) w salach zbiorczych:  Maleństwa, Sówki; Kangurki, Króliczki; Puchatki, Tygryski.

16.00 -17.00 Wspólne zabawy w sali zbiorczej, integracja dzieci. Rozchodzenie się dzieci, sprzątanie sali.