Kadra przedszkola

KADRA PRZEDSZKOLA:

WŁAŚCICIEL  I DYREKTOR PRZEDSZKOLA: Maciej Mądrowski

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA ds administracyjno-ekonomicznych i nadzoru pedagogicznego: Wiesława Mądrowska

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA koordynator udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, KSIĘGOWA: Maria Kopyt

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA ds  organizacyjnych: Anna Janczak-Prugar 


W przedszkolu zatrudnieni są:

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY

WYCHOWAWCA GR I "MALEŃSTWA"

WYCHOWAWCA GR II"SÓWKI" 

WYCHOWAWCA GR III  "KANGURKI"

WYCHOWAWCA GR IV   "PUCHATKI"

WYCHOWAWCA GR V "KRÓLICZKI"

WYCHOWAWCA GR VI "TYGRYSKI"

NAUCZYCIEL ROZWIJAJĄCY ZAINTERESOWANIA DZIECI

POMOCE NAUCZYCIELA 

LOGOPEDA 

PSYCHOLOG

PEDAGOG

OLIGOFRENOPEDAGODZY

NEUROTERAPEUCI

NAUCZYCIELE JĘZYKA: ANGIELSKIEGO, WŁOSKIEGO, FRANCUSKIEGO

INSTRUKTORZY MUZYKOTERAPII

INSTRUKTOR GRY W SZACHY

INSTRUKTOR TAŃCA

KUCHARZE

POMOC KUCHARZA 

KONSERWATOR 

OKRESOWO: STAŻYŚCI SKIEROWANI Z URZĘDU PRACY, PRAKTYKANCI I WOLONTARIUSZE