Cennik

Wpłat  należy dokonać na konto:

                                                 Przedszkole Rodzinne Mądrowscy
                                                      78-100 Kołobrzeg
                                                       ul. Wielkopolska 7

Nr konta:

                                          25 1020 2821 0000 1102 0151 7093

 Tytuł wpłaty:

 za (nazwisko, imię dziecka) adres rodzica

Oferta dla dzieci urodzonych w 2020 r. ważna od 19.10.2022r.

Czesne  miesięcznie 1500 zł (z wyżywieniem) do momentu osiągnięcia wieku 2 lata i 6 miesięcy.

Czesne  miesięcznie 1000 zł (z wyżywieniem) od momentu osiągnięcia wieku 2 lata i 7 miesięcy.

Jednorazowa opłata administracyjna 450 zł przy podpisaniu umowy. 

Ubezpieczenie NNW (nieobowiązkowe) 22 zł składka roczna. 

Dodatkowa opłata  100 zł miesięcznie za dostosowanie wyżywienia do wymogów zdrowotnych dziecka (dieta bez glutenu, bez mleka krowiego, bez laktozy, bez mięsa).

Odpis za nieobecność dziecka 10 zł za dzień, maksymalnie 210 zł.

Pozostały zakres oferty jak w wariancie podstawowym (poniżej), za wyjątkiem zajęć szachowych, logopedycznych i tanecznych.

 

Oferta przedszkola - modyfikacja z dnia 19.10.2022r.

 
1. Wariant I-podstawowy, 900 zł, (cena obowiązuje do 31.12.2022r) odpis za nieobecność 9 zł za dzień, maksymalnie 189 zł. Zakres wariantu podstawowego:

  Zajęcia z programu wychowania przedszkolnego (codziennie 2 zajęcia, w ramach pracy grupy),

Gimnastyka ogólnorozwojowa (2 razy w tygodniu, w ramach pracy grupy),

Język angielski (3 razy w tygodniu zajęcia prowadzone przez nauczyciela języka angielskiego), 

Szachy (praca instruktora 2 razy w tygodniu z daną grupą),

Codzienne spacery lub zabawy na placu zabaw (w zależności od warunków atmosferycznych, w ramach pracy grupy),

Logopedia (dla dzieci zakwalifikowanych przez logopedę  lub posiadających wskazania w opinii wwr),

Rytmika (1 raz w tygodniu),

Zajęcia taneczne grupowe, jeden raz w tygodniu (oprócz grupy najmłodszej, która w zamian będzie miała dodatkowe zajęcia muzyczno-ruchowe w sali rytmicznej), 

Zajęcia z psychologiem dla dzieci posiadających wskazania w opinii wwr, 

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego (terapia metodą Tomatisa, EEG-Biofedback),

Zajęcia w sali sensorycznej (w ramach pracy grupy: Magiczny Dywan, urządzenia i pomoce dydaktyczne do integracji sensorycznej, zabawy eksperymentalne, itp.),

Koncerty muzyczne (według harmonogramu dostarczonego przez firmę Artos, planowany 1 koncert w miesiącu),

Wycieczki (w ramach pracy grupy wycieczki na terenie miasta lub okolicy, 1 raz w roku wycieczka dalsza-  jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli),

Bale tematyczne, projekty edukacyjne, uroczystości, dni szczególne, itp.,

Pełne zaopatrzenie w przybory i materiały do zajęć plastycznych,  artykuły higieniczne (oprócz rzeczy osobistych, np.: szczoteczka do zębów, pampersy),

Wyżywienie całodzienne: śniadanie, drugie śniadanie, obiad.


Zniżka dla rodzeństwa w przypadku ukończenia  przez oboje dzieci  2,5 roku – 100 zł na każde dziecko.

Opłata administracyjna przy podpisaniu umowy 450 zł.

Opłata dodatkowa za opiekę po godzinie zamknięcia przedszkola - 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę.         

Opłata dodatkowa za dietę wynikająca z potrzeb zdrowotnych dziecka w kwocie 100 zł miesięcznie, czyli w tym przypadku kwota czesnego w wariancie podstawowym wynosi 1000 zł (cena obowiązuje do 31.12.2022).


Uwaga: odpis za nieobecność jest uzależniony od wybranego wariantu.


2. Wariant II- wariant podstawowy rozszerzony o jedno zajęcie dodatkowe 980 zł, odpis za nieobecność 10 zł za dzień, maksymalnie 210 zł (cena obowiązuje do 31.12.2022).

Rozszerzenie o: 

Język angielski lub włoski, lub francuski lub

Szachy,

Ozoboty (programowanie robotów oferta dla dzieci 5-6 letnich).

3. Wariant III- wariant podstawowy rozszerzony o dwa zajęcie dodatkowe 1060 zł, odpis za nieobecność 11 zł za dzień, maksymalnie 231 zł.  Rozszerzenie o dwa z w.w. zajęć dodatkowych (cena obowiązuje do 31.12.2022).

4. Wariant IV- wariant podstawowy rozszerzony o trzy zajęcia dodatkowe 1140 zł, odpis za nieobecność 12 zł za dzień, maksymalnie 252 zł.  Rozszerzenie o trzy z wyżej z w.w. zajęć dodatkowych (cena obowiązuje do 31.12.2022).

5. Wariant V - wariant podstawowy rozszerzony o cztery zajęcia dodatkowe 1220 zł, odpis za nieobecność 13 zł za dzień, maksymalnie 273 zł.  Rozszerzenie o cztery z w.w. zajęć dodatkowych (cena obowiązuje do 31.12.2022).

6. Wariant VI - wariant podstawowy rozszerzony o pięć zajęć dodatkowych 1300 zł, odpis za nieobecność 14 zł za dzień, maksymalnie 294 zł.  Rozszerzenie o pięć z w.w. zajęć dodatkowych (cena obowiązuje do 31.12.2022).

7.Wariant VII dla dziecka z orzeczeniem do kształcenia specjalnego, zwolnienie z części opłaty czesnego – czesne maksymalnie do 400 zł, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, odpis za nieobecność 7 zł za dzień, maks. 147 zł.

Zakres:

 • Wariant podstawowy uzależniony od możliwości rozwojowych dziecka plus zajęcia specjalistyczne wynikające z Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego. Oferta zajęć specjalistycznych w ramach IPET jest uzależniona od wskazań określonych w orzeczeniu ppp lub/i opinii wwr.

6. Wariant VI- oferta w soboty.

 • Organizacja urodzin w godz. 10.00-12.00, 900 zł (sobota). Przedszkole zapewnia animatora, wystrój i dekoracje urodzinowe, tort urodzinowy z galaretki i owoców, przekąski (owoce, chrupki, popcorn, gofry), napoje, zabawy, tańce, sprzęt multimedialny, itp. Rodzice zapraszają dzieci, powiadamiają najpóźniej na dzień przed uroczystością o liczbie uczestników.  W uroczystości mogą wziąć udział: dzieci z grupy, rodzeństwo solenizanta, rodzice solenizanta, domownicy.