Cennik

Wpłat  należy dokonać na konto:

                                                 Przedszkole Rodzinne Mądrowscy
                                                      78-100 Kołobrzeg
                                                       ul. Wielkopolska 7

Nr konta:

                                          25 1020 2821 0000 1102 0151 7093

 Tytuł wpłaty:

 za (nazwisko, imię dziecka) adres rodzica

 

Wpisowe 350 zł

Ulga na rodzeństwo: minus 50 zł od wybranego wariantu.

Ulga na dziecko z orzeczeniem do kształcenia specjalnego: zwolnienie z części czesnego. W przypadku zbiegu prawa do ulgi przysługuje jedna korzystniejsza ulga. 

Wariant I (podstawowy)700 zł 

Odpis za nieobecność 6 zł za dzień, maksymalnie 126 zł 

Zajęcia z programu wychowania przedszkolnego,

Gimnastyka ogólnorozwojowa,

Codzienne spacery lub zabawy na placu zabaw (w zależności od warunków atmosferycznych),

Rytmika (1 raz w tygodniu),

Logopedia (3 razy w tyg.  dla dzieci zakwalifikowanych przez logopedę  lub posiadających wskazania w opinii wwr),

Gimnastka korekcyjna (2 razy w tygodniu dla dzieci zakwalifikowanych przez nauczyciela gim.kor. lub posiadających wskazania w opinii wwr),

Zajęcia z psychologiem (2 razy w tygodniu dla dzieci zakwalifikowanych przez psychologa lub posiadających wskazania w opinii wwr),

Język angielski (2 razy w tyg. grupy: Maleństwa, Sówki, pozostałe grupy 3 razy w tygodniu),

Szachy (2 razy w tygodniu),

Robotyka (zajęcia w grupie w małych zespołach, o ilości zajęć decyduje nauczyciel prowadzący grupę),

Koncerty muzyczne (1 raz w miesiącu dla grup: Kangurki, Puchatki, Tygryski, Króliczki. Maleństwa, Sówki w miarę ich możliwości w drugim półroczu),

Teatrzyki (co najmniej 1 raz na kwartał),

Wycieczki (co najmniej 1 raz w roku wycieczka poza Kołobrzeg),

Pakiet edukacyjny (podręczniki- oprócz dzieci, którym finansujemy zakup podręczników z wpisowego),

Zajęcia w Sali Sensorycznej (w zależności od potrzeb grupy: Magiczny Dywan, urządzenia i pomoce dydaktyczne do integracji sensorycznej, zabawy eksperymentalne, itp.),

Bale tematyczne, projekty edukacyjne, uroczystości, paczki świąteczne, itp.)

Wyżywienie całodzienne. 

Wariant II (rozszerzony) 765 zł

Odpis za nieobecność 7 zł za dzień, maks. 147 zł 

 Wariant I (podstawowy) plus 1 z trzech zajęć popołudniowych:

Tańce lub Szachy lub Język obcy (angielski lub francuski lub włoski).

Wariant III (rozszerzony) 830 zł

Odpis za nieobecność  8 zł za dzień, maks. 168 zł 

 Wariant I (podstawowy)  plus 2 z trzech zajęć popołudniowych:Tańce lub/i Szachy lub/iJęzyk obcy (angielski lub francuski lub włoski).

Wariant IV (rozszerzony) 895zł 

Odpis  za nieobecność 9 zł za dzień, maks. 189 zł

Wariant I (podstawowy) plus 3 zajęcia popołudniowe:Tańce, Szachy, Język obcy (angielski lub francuski lub włoski).

Oferta dla dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego (zwolnienie z części opłaty czesnego).

 
Czesne 250 zł

Odpis za nieobecność 5 zł za dzień, maks. 105 zł

Wariant I (podstawowy) plus zajęcia specjalistyczne wynikające z Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego. Oferta zajęć specjalistycznych w ramach IPET jest uzależniona od wskazań określonych w orzeczeniu ppp lub/i opinii wwr i możliwości rozwojowych dzieci.

Oferta zajęć specjalistycznych (indywidualnych lub w małych zespołach:

Logopedia,

Surdologopedia,

Psychoterapia,

Muzykoterapia,

Metoda Tomatisa lub

Biofeedback,

Integracja sensoryczna,

Zajęcia rozwijające kompetencje emoc.-społ.

Rehabilitacja ruchowa,

Robotyka.


Oferta z zajęciami popołudniowymi 1 zaj. pop. czesne 315 zł, 2 zaj. pop. czesne 380 zł, 3 zaj. pop. 445 zł. W każdym przypadku odpis wynosi 5 zł.