Cennik

Wpłat  należy dokonać na konto:

                                                 Przedszkole Rodzinne Mądrowscy
                                                      78-100 Kołobrzeg
                                                       ul. Wielkopolska 7

Nr konta:

                                          25 1020 2821 0000 1102 0151 7093

 Tytuł wpłaty:

 za (nazwisko, imię dziecka) adres rodzica

 

Oferta przedszkola ważna od września 2022r.

 
1. Wariant I-podstawowy, 900 zł, odpis za nieobecność 9 zł za dzień, maksymalnie 189 zł. Zakres wariantu podstawowego:

  Zajęcia z programu wychowania przedszkolnego (codziennie 2 zajęcia, w ramach pracy grupy),

Gimnastyka ogólnorozwojowa (2 razy w tygodniu, w ramach pracy grupy),

Język angielski (3 razy w tygodniu zajęcia prowadzone przez nauczyciela języka angielskiego), 

Szachy (praca instruktora 2 razy w tygodniu z daną grupą),

Codzienne spacery lub zabawy na placu zabaw (w zależności od warunków atmosferycznych, w ramach pracy grupy),

Logopedia (dla dzieci zakwalifikowanych przez logopedę  lub posiadających wskazania w opinii wwr),

Rytmika (1 raz w tygodniu),

Zajęcia taneczne grupowe, jeden raz w tygodniu (oprócz grupy najmłodszej, która w zamian będzie miała dodatkowe zajęcia muzyczno-ruchowe w sali rytmicznej), 

Zajęcia z psychologiem dla dzieci posiadających wskazania w opinii wwr, 

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego (terapia metodą Tomatisa, EEG-Biofedback),

Zajęcia w sali sensorycznej (w ramach pracy grupy: Magiczny Dywan, urządzenia i pomoce dydaktyczne do integracji sensorycznej, zabawy eksperymentalne, itp.),

Koncerty muzyczne (według harmonogramu dostarczonego przez firmę Artos, planowany 1 koncert w miesiącu),

Wycieczki (w ramach pracy grupy wycieczki na terenie miasta lub okolicy, 1 raz w roku wycieczka dalsza-  jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli),

Bale tematyczne, projekty edukacyjne, uroczystości, dni szczególne, itp.,

Pełne zaopatrzenie w przybory i materiały do zajęć plastycznych,  artykuły higieniczne (oprócz rzeczy osobistych, np.: szczoteczka do zębów, pampersy),

Wyżywienie całodzienne: śniadanie, drugie śniadanie, obiad.


Zniżka dla rodzeństwa w przypadku ukończenia  przez oboje dzieci  2,5 roku – 100 zł na każde dziecko.

Zwyżka dla dziecka bez dotacji (wiek poniżej 2,5 roku, do miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko kończy 2,5 roku) 150 zł. 

Opłata administracyjna przy podpisaniu umowy 450 zł.

Opłata dodatkowa za opiekę po godzinie zamknięcia przedszkola - 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę.         

Opłata dodatkowa za dietę wynikająca z potrzeb zdrowotnych dziecka w kwocie 100 zł miesięcznie, czyli w tym przypadku kwota czesnego w wariancie podstawowym wynosi 1000 zł. 


Uwaga: odpis za nieobecność jest uzależniony od wybranego wariantu.


2. Wariant II- wariant podstawowy rozszerzony o jedno zajęcie dodatkowe 980 zł, odpis za nieobecność 10 zł za dzień, maksymalnie 210 zł. 

Rozszerzenie o: 

Język angielski lub włoski, lub francuski lub

Szachy,

Ozoboty (programowanie robotów oferta dla dzieci 5-6 letnich).

3. Wariant III- wariant podstawowy rozszerzony o dwa zajęcie dodatkowe 1060 zł, odpis za nieobecność 11 zł za dzień, maksymalnie 231 zł.  Rozszerzenie o dwa z w.w. zajęć dodatkowych.

4. Wariant IV- wariant podstawowy rozszerzony o trzy zajęcia dodatkowe 1140 zł, odpis za nieobecność 12 zł za dzień, maksymalnie 252 zł.  Rozszerzenie o trzy z wyżej z w.w. zajęć dodatkowych.

5. Wariant V - wariant podstawowy rozszerzony o cztery zajęcia dodatkowe 1220 zł, odpis za nieobecność 13 zł za dzień, maksymalnie 273 zł.  Rozszerzenie o cztery z w.w. zajęć dodatkowych.

6. Wariant VI - wariant podstawowy rozszerzony o pięć zajęć dodatkowych 1300 zł, odpis za nieobecność 14 zł za dzień, maksymalnie 294 zł.  Rozszerzenie o pięć z w.w. zajęć dodatkowych.

7.Wariant VII dla dziecka z orzeczeniem do kształcenia specjalnego, zwolnienie z części opłaty czesnego – czesne maksymalnie do 400 zł, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, odpis za nieobecność 7 zł za dzień, maks. 147 zł.

Zakres:

 • Wariant podstawowy uzależniony od możliwości rozwojowych dziecka plus zajęcia specjalistyczne wynikające z Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego. Oferta zajęć specjalistycznych w ramach IPET jest uzależniona od wskazań określonych w orzeczeniu ppp lub/i opinii wwr.

6. Wariant VI- oferta w soboty.

 • Organizacja urodzin w godz. 10.00-12.00, 900 zł (sobota). Przedszkole zapewnia animatora, wystrój i dekoracje urodzinowe, tort urodzinowy z galaretki i owoców, przekąski (owoce, chrupki, popcorn, gofry), napoje, zabawy, tańce, sprzęt multimedialny, itp. Rodzice zapraszają dzieci, powiadamiają najpóźniej na dzień przed uroczystością o liczbie uczestników.  W uroczystości mogą wziąć udział: dzieci z grupy, rodzeństwo solenizanta, rodzice solenizanta, domownicy.