Cennik

Wpłat  należy dokonać na konto:

                                                 Przedszkole Rodzinne Mądrowscy
                                                      78-100 Kołobrzeg
                                                       ul. Wielkopolska 7

Nr konta:

                                          25 1020 2821 0000 1102 0151 7093

 Tytuł wpłaty:

 za (nazwisko, imię dziecka) adres rodzica

Żłobek

Oferta dla dzieci urodzonych w 2022 i 2021 r. , które w dniu przyjęcia nie osiągną wieku 2,5 roku.Czesne  miesięcznie 1250 zł (opłata stała, płatna "z góry" dla mieszkańców Kołobrzegu i Gminy Kołobrzeg oraz 1400 zł dla rodziców, którzy mieszkaja poza Kołobrzegiem i Gminą Kołobrzeg- adres zamieszkania dziecka podaje się w karcie zgłoszenia) plus wyżywienie 10 zł za dzień (płatne "z dołu"),  do momentu osiągnięcia wieku 2 lata i 6 miesięcy.

Przedszkole

Czesne  miesięcznie 990 zł (opłata stała dla dziecka, które w dniu przyjęcia ma ukończone 2,5 roku, płatna "z góry") plus wyżywienie 10 zł za dzień (płatne "z dołu").

Jednorazowa opłata administracyjna 450 zł przy podpisaniu umowy. 

Zakres oferty podstawowej:

 1. Zajęcia z programu wychowania przedszkolnego (codziennie 2 zajęcia, w ramach pracy grupy), w tym m.in. „Dziecięca matematyka” według programu Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz nauka czytania według „Odimiennej metody czytania” Ireny Majchrzak.

 2. Projekt edukacyjny „Kreatywne dni”, zabawy z wykorzystaniem m.in. sprzętu sensorycznego, recyklingu, tematycznych „dni szczególnych”, w ramach pracy każdej grupy, co najmniej jeden raz w miesiącu.

3. Zajęcia kulinarne, jeden raz  w miesiącu, każda grupa.

4. Gimnastyka ogólnorozwojowa (2 razy w tygodniu, w ramach pracy grupy).

5. Język angielski (3 razy w tygodniu, zajęcia prowadzone przez nauczyciela języka angielskiego, wszystkie grupy).

6. Szachy (praca instruktora 2 razy w tygodniu z grupą 4-5-6 latków).

7. Codzienne zajęcie muzyczno-ruchowe dla maluszka: zabawy naśladowcze, paluszkowe, rymowanki, itp. dla dzieci 2,5-3-letnich z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych, metody Batti Strauss, gry na „samym sobie” (np. klaskanie, tupanie, podskoki, itp.).

8. Zajęcia taneczne grupowe (jeden raz w tygodniu, grupy 4-5-6 latków), prowadzone przez instruktorów Szkoły Tańca Amber.

9. Rytmika, jeden raz w tygodniu, zajęcia prowadzone przez muzykoterapeutkę we wszystkich grupach.

10. Logopedia, praca logopedy codziennie dwie godziny, zajęcia w małych grupach (dla dzieci zakwalifikowanych do terapii logopedycznej przez logopedę).

11. Zajęcia z psychologiem dla dzieci wymagających specjalistycznego wsparcia.

12. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego (terapia metodą Tomatisa, EEG-Biofedback).

13. Codzienne spacery lub zabawy na placu zabaw (w zależności od warunków atmosferycznych, w ramach pracy grupy),

14. Koncerty muzyczne na żywo w wykonaniu muzyków Filharmonii Koszalińskiej, według harmonogramu dostarczonego przez firmę Artos, (około 10 koncertów w ciągu roku szkolnego).

15. Wycieczki, w ramach pracy grupy wycieczki na terenie miasta lub okolicy, jeden raz w roku wycieczka dalsza (z okazji Dnia Dziecka dla grup 4-6 latków).

15. Bale tematyczne (np. Bal Wróżek i Czarodziejów, Bal Karnawałowy, Bal Kwiatów).

17. Rodzinny Festyn z okazji Dnia Rodziny (maj/czerwiec).

18. Wewnętrzne konkursy, przeglądy, różne przedsięwzięcia dla dzieci wraz z rodziną oraz udział w wydarzeniach zewnętrznych organizowanych przez inne przedszkola (m.in. Turniej Szachowy, Festiwal Piosenki Przedszkolnej, Przegląd Taneczny, Jasełka, Przegląd Piosenki Angielskiej, inne wydarzenia według ofert).

19. Pełne zaopatrzenie w przybory i materiały do zajęć plastycznych,  artykuły higieniczne (oprócz rzeczy osobistych, np.: szczoteczka i pasta do zębów, pampersy).

20. Wyżywienie całodzienne przygotowane we własnej kuchni: śniadanie (godz. 8.00), drugie śniadanie (zupa godz. 10.30), obiad (godz. 13.15).