Dzień Konwalii

Dzień Konwalii 2019

Po raz kolejny zaprosiliśmy do wspólnego świętowania Dnia Konwalii wszystkie kołobrzeskie przedszkola. W Regionalnym Centrum Kultury, w dniu 16 maja 2019r. świętowały przedszkolaki z dziesięciu kołobrzeskich przedszkoli publicznych i prywatnych.
Motywem przewodnim tegorocznego Święta było wychowanie do wartości kształtujące postawę dziecka wrażliwego na potrzeby drugiego człowieka. Nasze przedszkole podobnie jak wszystkie kołobrzeskie przedszkola nie tylko chętnie włącza się w przedsięwzięcia o charakterze charytatywnym, ale także dostrzega działania innych. W tym roku uhonorowaliśmy Medalem Konwalii Wolontariuszy WOŚP z grupy "Basia Biela i Przyjaciele", którzy od wielu lat swoimi działaniami przyczyniają się do poprawy warunków życia dzieci wymagających specjalistycznego wsparcia.
Miłym dla nas zaskoczeniem było uhonorowania nas przez Zarząd Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie statuetką Przyjaciel Dziecka za wieloletnią pracę na rzecz dobra dzieci, za profesjonalizm i najwyższą jakość wychowania. Odznaką Przyjaciel Dziecka wyróżniono również dyrektorów przedszkoli miejskich: Dorotę Warzocha dyrektora Przedszkola nr 2, Anetę Buczkowską dyrektora Przedszkola nr 6 i Danutę Adamczyk dyrektora Przedszkola nr 8.
Na scenie RCK zaprezentowały się wszystkie dzieci, które przedstawiły program słowno-muzyczny przygotowany wspólnie z panią Jolantą Wójcik-Oszmaniec, Karoliną Grzybowską, Pauliną Derewońko i Marceliną Skibą. Dzieci pod okiem pań długo przygotowywały się do występu, który okazał się sukcesem. Nasi goście wyraźnie wzruszeni dziękowali za udział w uroczystości, która dała im możliwość przeżycia pięknych chwil. My również dziękujemy wszystkim za liczny udział, za miłe słowa oraz za wyróżnienie. Gratulujemy nagrodzonym i obiecujemy, że dbałość o dziecko oraz wychowanie w duchu najlepszych wartości będzie nadal naszym priorytetem.
23-05-2019 / Wiesława Mądrowska

Dzień Konwalii 2018

DK W dniach 14-18 maja 2018 r. zorganizowane były obchody Dnia Konwalii, czyli Święta wszystkich przedszkolaków. Motywem przewodnim tegorocznego Święta była edukacja włączająca oraz integracja dzieci niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami. Przyjęcie takiego charakteru Święta wiąże się z wyznaczonymi w tym roku szkolnym ministerialnymi kierunkami polityki oświatowej państwa oraz z promocją realizowanego przez przedszkole projektu unijnego pod nazwą „Rozszerzenie oferty o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci poprzez dostosowanie miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w Przedszkolu Rodzinnym Mądrowscy, Maciej Mądrowski w Kołobrzegu”.

W ramach realizacji projektu unijnego utworzono m.in. Salę Doświadczania Świata, w której każdego dnia bawiły się dzieci z kołobrzeskich przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz z przedszkoli zorganizowanych w szkołach podstawowych. Łącznie odwiedziło nas ponad 270 dzieci z 16 placówek, w tym dzieci z Okruszka i OREW oraz około 40 nauczycieli i opiekunów.

Główna uroczystość odbyła się 18 maja. Tegorocznym laureatem Medalu Konwalii został Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Okruszek” za wieloletnią pracę na rzecz dobra osób niepełnosprawnych, za nieustanne czuwanie nad przestrzeganiem ich praw, za wspaniałe efekty edukacji gwarantujące pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Medal odebrała obecna dyrektor Ośrodka Joanna Szymańska wraz z wychowankami, natomiast byłym dyrektorom, w tym pierwszej pani dyrektor Teresie Dąbrowskiej oraz pani Annie Fijałkowskiej-Zabielskiej, panu Antoniemu Szarmachowi wręczyliśmy dyplomy podziękowania.

Patronat Honorowy nad uroczystością objął Prezydent Miasta Kołobrzeg, Starosta Kołobrzeski, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska. Patronat medialny: Telewizja Kablowa Kołobrzeg, Gazeta Kołobrzeska.

Podczas uroczystości zaprezentowały się dzieci z grupy Kangurków i Puchatków, które odśpiewały Hymn Konwalii oraz przedstawiły przepiękną opowieść taneczną symbolizującą trudy codziennego życia osób zmagających się z różnego rodzaju deficytami rozwojowymi. Taniec motyli zrobił ogromne wrażenie wywołując podziw i wzruszenie na twarzach gości. Zarówno dzieciom, jak i dorosłym bardzo podobała się Sala Doświadczania Świata. Dziękujemy za miłe słowa, miło nam, że mogliśmy wywołać uśmiech na twarzach naszych gości i wspólnie cieszyć się z efektów unijnego wsparcia.
19-05-2018 / Wiesława Mądrowska

Dzień Konwalii 2017

konwalia

Przebieg uroczystości

Powitanie

Odśpiewanie Hymnu Konwalii.

Wręczenie Medalu Konwalii zespołowi Mayol.

Ustanowienie Rekordu Polski w największej liczbie osób śpiewających piosenkę "Wlazł kotek na płotek". Obserwatorzy rekordu: kontroler senior Dionizy Zejer, kontroler Jakub Szczytowki z Towarzystwa Kontroli Rekordów Niecodziennych.

Występy artystyczne dzieci:
- gra na bębnach afrykańskich pod kierunkiem instruktora Bartłomieja Sowy,
- piosenki w wykonaniu grupy Tygrysków przygotowane przez wokalistki z zespołu Mayol oraz wychowawcę i opiekunów grupy (Maria Kopyt, Jadwiga Sagan, Paulina Kołodziej, Jolanta Wójcik-Oszmaniec, Paulina Derewońko),
- tańce w wykonaniu dzieci z grup Sówki, Puchatki, Króliczki, Tygryski przygotowane przez instruktorkę tańca Marcelinę Skibę.

Podziękowania i dyplomy dla uczestników i patronów:

Przedszkola nr: 1,2,3,6,7,8,10, Morska Kraina, Różany Dworek na Ogrodach, Różany Dworek w Zieleniewie, Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Patroni: Prezydent Miasta Kołobrzeg, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, 8 Batalion Remontowy w Kołobrzegu, Telewizja Kablowa Kołobrzeg.

Dzień Konwalii 2017 zapisze się w naszej pamięci jako wydarzenie podczas, którego ustanowiliśmy kolejny Rekord Polski. 11 maja 2017 r. w Hali Łuczniczej zgromadziło się 471 przedszkolaków z 12 kołobrzeskich przedszkoli i 101 osób dorosłych, które wspólnie ustanowiły rekord w największej liczbie osób śpiewających piosenkę „Wlazł kotek na płotek”.

Tegoroczne Święto przebiegało pod hasłem wychowania do wartości poprzez muzykę, toteż dzieci śpiewały, tańczyły, a także grały na bębnach afrykańskich i własnoręcznie wykonanych grzechotkach. Tradycyjnie wręczyliśmy Medal Konwalii osobom, które aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym naszego miasta, w szczególności działają dla dobra dzieci, propagując piękno muzyki. W tym roku Medalem Konwalii uhonorowaliśmy zespół Mayol.

Wszystkie dzieci i dorośli wspaniale się bawili, co ogromnie nas cieszy i potwierdza, że muzyka integruje, daje radość i poczucie satysfakcji.

Dziękujemy wszystkim przedszkolakom, nauczycielom, opiekunom, rodzicom, gościom oraz mediom za udział w uroczystości.
13-05-2017 / Wiesława Mądrowska

Dzień Konwalii 2016

konwalia Przebieg uroczystości Dzień Konwalii 2016.

Dzień Konwalii po raz jedenasty połączył kołobrzeskie przedszkolaki we wspólnej zabawie. Poprzez te lata udało się ustanowić 3 osobliwe rekordy Polski: w 2004 r. utworzono rekordowe kółko graniaste, w 2012 rekordowa ilość dzieci bawiła się piłką, a w 2015 r. rekordowa liczba osób przecinała wstęgę otwierając nową siedzibę naszego przedszkola.

Każde Święto ma swoją myśl przewodnią, w tym roku dużo uwagi poświęcamy ochronie dzieci przed krzywdzeniem. Tradycyjnie przyznano Medal Konwalii dla osób, które w szczególny sposób działały na rzecz dobra dzieci. Od 2004 roku, łącznie z tegorocznym laureatem, Medalem Konwalii uhonorowano 19 osób. Tegorocznym laureatem jest pan Henryk Zabrocki, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Od 30 lat związany z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, w tym od 20 lat pełniącym funkcję prezesa oddziału koszalińskiego. Pan Henryk przez wiele lat był dyrektorem domu dziecka w Polanowie, a obecnie jest dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej o charakterze rodzinnym, a także z ramienia TPD nadzoruje pracę 14 placówek wsparcia dziennego i 14 przedszkoli. Pan Henryk to także edukator, dający wsparcie wielu osobom bezpośrednio pracującym z dziećmi, w postaci profesjonalnych szkoleń, praktycznych warsztatów poprzez, które nabywają one umiejętności dobrej pracy z dziećmi. Medal Konwalii jest przyznawany w imieniu Dzieci przez Radę Pedagogiczną naszego przedszkola.

Treść dyplomu dla laureata Medalu Konwalii 2016

„Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka.
Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń.”
Jan Paweł II

Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać.
Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie.
Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody,
wytrwale i do końca wyciągać przyjazną dłoń.

Medal Konwalii
dla Henryka Zabrockiego
za wieloletnią pracę na rzecz dobra dzieci,
za nieustanne czuwanie nad przestrzeganiem ich praw,
za bezinteresowną życzliwość i przyjazną dłoń,
która chroni zagubionych, wspiera potrzebujących,
daje nadzieję i radość.

Kołobrzeg, 20 maja 2016 r.

Wręczenie Certyfikatów Rządowego Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła 2014-2016”.

Przedszkole Miejskie nr 3 im. Marii Montessori, Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 im. Janusza Korczaka oraz nasze przedszkole realizowały program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” według scenariuszy programu „Chronimy Dzieci”. Zrealizowanie standardów programu zaowocowało przyznaniem Certyfikatu. Certyfikaty wręczył Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak.

Koncert dla dzieci, laureatów i gości.

Koncert w wykonaniu grupy Króliczki przygotowany pod kierunkiem instruktorek z zespołu Mayol pani Jolanty Wójcik-Oszmaniec i pani Pauliny Derewońko, był wspaniałym przeżyciem. Dzieci nie tylko świetnie wystąpiły, ale poprzez piosenki opowiedziały o tym co jest w życiu najważniejsze. Ważne jest, aby w przedszkolu na dzieci czekały zawsze uśmiechnięte panie, ważne jest żeby w sercu mieć taką radość jaka panuje w przyrodzie Wiosną, ważne jest, aby być pracowitym i oczywiście najważniejsze jest mieć wspaniałą rodzinę, w szczególności kochającą mamę.

Teatrzyk „Borsuk Bazyli rusza do miasta”

Dzieci miały możliwość poznania przygód Borsuka Bazylego, który zapragnął wyruszyć do miasta. Poprzez tę opowieść przekazane zostały ważne treści dotyczące bezpieczeństwa dzieci, w szczególności utrwalono znajomość numerów alarmowych, przestrzegano dzieci przed kontaktami z osobami nieznajomymi, przekazano dzieciom informacje o tym, co zrobić żeby być bezpiecznym, a czego absolutnie robić nie wolno.

Teatrzyk obejrzało około 230 dzieci z 12 kołobrzeskich przedszkoli publicznych i niepublicznych. Dzieci zostały przez nas obdarowane butonami z napisem „jesteśmy bezpieczni” oraz odblaskami.

W podziękowaniu za udział w uroczystości, każde przedszkole zostało uhonorowane pamiątkowym dyplomem. Tegoroczną organizację Święta uznajemy za bardzo udaną.

Społeczna kampania przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Uczestnicy Święta mieli możliwość obejrzenia plakatów przygotowanych w ramach kampanii społecznej prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział w Koszalinie. Plakat społeczny pt. „Mamo, Tato – mówię nie”, to seria obrazów o tematyce przemocy fizycznej i psychicznej dorosłych wobec dzieci. To cichy krzyk dziecka wyrażony za pomocą przedmiotów codziennego użytku, które z przemocą nie powinny być kojarzone. Autorką plakatów jest Beata Rolak, absolwentka Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie.
04-05-2016 / Wiesława Mądrowska

Dzień Konwalii 2015

Budowa Dzień Konwalii 2015 odbędzie się 15 maja o godz. 15.00. W tym dniu nastąpi oficjalne otwarcie nowej siedziby przedszkola. Uroczystość będzie miała niecodzienny charakter, ponieważ podejmiemy próbę bicia osobliwego Rekordu Polski "Na najdłuższą wstęgę otwarcia". Do zabawy tym razem zaprosiliśmy wszystkich swoich absolwentów i oczywiście dzieci, rodziców, przyjaciół.
24-05-2014 / Wiesława Mądrowska

Historia Dnia Konwalii 2003-2018

logo konwalia Historia Dnia Konwalii w Kołobrzegu

Pomysł organizacji Dnia Konwalii w Kołobrzegu zrodził się w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Kołobrzegu, a jego inicjatorką jest Wiesława Mądrowska ówczesna dyrektor przedszkola.

Święto Konwalii, obchodzone jest w Kołobrzegu od 2003 r. Przypada w dniu 12 maja. Każdy rok ma swoje motto: docenialiśmy m.in. sponsoring, działania artystyczne, działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych, upowszechnienie edukacji przedszkolnej, sport i zdrowy styl życia, zaangażowanie w życie kulturalne miasta.

Do 2011 roku organizatorem Święta było Przedszkole nr 6, które przekazało organizację Święta Przedszkolu Rodzinnemu przyznając jednocześnie Medal Konwalii twórczyni Święta.

Dzień Konwalii to święto tańca, zabawy i radości dzieci. Uczestniczą w nim wszystkie kołobrzeskie przedszkola, potocznie jest też nazywane Świętem Przedszkolaków.

Od roku 2004, corocznie Medalem Konwalii honorowane są osoby, które przyczyniają się do poprawy jakości edukacji przedszkolnej lub w znaczący sposób wpływają na pozytywne zmiany społeczne. Medal wykonany jest ze srebra. Logo Konwalii, które umieszczone jest na Medalu, tworzą kwiaty konwalii i liście układające się w dłoń. Ten drobny, delikatny, biały kwiatek oznacza małe dziecko, które powierzone pod opiekę przedszkola rozwija się, stając się radością dla wszystkich. Liście symbolizują pomocną dłoń osoby dorosłej, opiekę i wsparcie w rozwoju dziecka. Autorem logo jest Sebastian Baranowski, przedszkolak, który wygrał konkurs na logo Dnia Konwalii zorganizowany w Przedszkolu nr 6 w 2004 r. Projekt Medalu Konwalii wykonała Anna Dąbrowska kołobrzeska artystka plastyk.

W 2004 roku kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej mottem organizacji Święta była integracja. Wszystkie kołobrzeskie przedszkolaki zjednoczyły się w jednym kręgu bijąc rekord w „Największym Kółku Graniastym Przedszkolaków”.

W związku z tym, że w roku 2012 mieliśmy Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, a Kołobrzeg był miastem pobytowym drużyny Danii, hasło tego Święta było związane ze sportem, aktywnym spędzaniem czasu wolnego oraz zdrowym stylem życia, nie tylko dzieci. Medalem Konwalii uhonorowaliśmy osoby, które w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju tej dziedziny życia. W Kołobrzegu był to Prezydent Miasta Pan Janusz Gromek za ogólny wkład w rozwój zaplecza sportowego naszego miasta. W Polsce były to Panie: profesor Edyta Gruszczyk-Kolczyńska i mgr Ewa Zielińska autorki podstawy programowej wychowania przedszkolnego, która w zalecanych warunkach jej realizacji zobowiązuje przedszkola m.in. do rozwijania sprawności fizycznej dzieci poprzez organizację codziennych zabaw na powietrzu. Osoby te podjęły działania zmierzające do upowszechnienia sportu, zdrowego stylu życia i rozwoju fizycznego nie tylko dzieci. Dodatkową atrakcją było bicie rekordu Polski w „Największej Liczbie Dzieci Bawiących się Piłką”. Zarówno ten rekord jak i poprzedni są wpisane do Księgi Rekordów Polskich.

Hasłem przewodnim roku 2013 było bezpieczeństwo dzieci, w związku z ogłoszeniem przez MEN roku szkolnego 2012/2013 Rokiem Bezpiecznej Szkoły. Z tego powodu w tym roku szkolnym swoje działania skupiliśmy w szczególności na realizacji programów i przedsięwzięć mówiących o bezpieczeństwie fizycznym i psychicznym dzieci. Akcją finałową była Parada Bezpieczeństwa ulicą Śliwińskiego do Hali Łuczniczki, gdzie Medalem Konwalii uhonorowaliśmy Jurka Owsiaka i Teresę Dernowską.

W roku 2014 uroczystość nie odbyła się z powodu trudów związanych z budową siedziby przedszkola.

15 maja 2015 r. ustanowiliśmy kolejny rekord, tym razem "Na Najdłuższą Wstęgę Otwarci". Wstęga mierzyła 147,5 m, a osób przecinających ją było 207. Medal Konwalii 2015 otrzymała Mirosława Kaczyńska, była dyrektor Przedszkola nr 5 i 3, logopeda, propagatorka metody Marii Montessori.

W roku 2016 dużo uwagi poświęciliśmy ochronie dzieci przed krzywdzeniem. Tradycyjnie przyznano Medal Konwalii dla osób, które w szczególny sposób działały na rzecz dobra dzieci. Laureatem Medalu był pan Henryk Zabrocki, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Od 30 lat związany z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, w tym od 20 lat pełniącym funkcję prezesa oddziału koszalińskiego.Przedszkole Miejskie nr 3 im. Marii Montessori, Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 im. Janusza Korczaka oraz nasze przedszkole realizowały program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” według scenariuszy programu „Chronimy Dzieci”. Zrealizowanie standardów programu zaowocowało przyznaniem Certyfikatu.

Rok 2017 przebiega pod hasłem promocji wychowania muzycznego i wartości jakie z sobą niesie muzyka. Atrakcją Święta było bicie Rekordu Polski w największej liczbie osób śpiewających jedną z najstarszych i najbardziej znanych dziecięcych piosenek pt. "Wlazł kotek na płotek". Rekord ustanowiły 572 osoby w tym 471 dzieci i 101 dorosłych. Medalem Konwalii uhonorowaliśmy Zespół Mayol. Uroczystość odbyła się 11 maja 2017 r. w Hali Łuczniczej.

Rok 2018 był poświęcony edukacji włączającej i integracji dzieci niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami. W ramach realizacji projektu unijnego wyposażyliśmy Salę Doświadczania Świata, w której w dniach 14-18 maja bawiło się ponad 270 dzieci z 16 placówek przedszkolnych w Kołobrzegu.
Medalem Konwalii uhonorowaliśmy SOSW "Okruszek" Medal odebrała obecna dyrektor Ośrodka Joanna Szymańska wraz z wychowankami, natomiast byłym dyrektorom, w tym pierwszej pani dyrektor Teresie Dąbrowskiej oraz pani Annie Fijałkowskiej-Zabielskiej, panu Antoniemu Szarmachowi wręczyliśmy dyplomy podziękowania.

Informacje dodatkowe

Kołobrzeskie przedszkola posiadają 4 rekordy wpisane do Księgi Rekordów Polskich:
2004 r. Rekord w Największym Kółku Graniastym Przedszkolaków,
2012 r. Rekord w Największej Liczbie Dzieci Bawiących się Piłką,
2015 r. Rekord na Najdłuższą wstęgę Otwarcia,
2017 r. Rekord na Największą Liczbę Osób Śpiewających Piosenkę "Wlazł kotek na płotek".

Kontrolerem rekordów jest Towarzystwo Kontroli Rekordów Niecodziennych, Polskie Rekordy i Osobliwości, Kronika Rabkolandu z siedzibą w Katowicach.

Laureaci Medalu Konwalii:
2004 r. Henryk Bieńkowski, Mirosława Wyszyńska, Maciej Turowski, Ryszard Woźniak,
2005 r. Marian Jagiełka,
2006 r. Krystyna Świta,
2007 r. Ryszard Truszkowski, Agnieszka i Dariusz Trafasowie,
2008 r. Jan Stróżyna,
2009 r. Katarzyna Hall,
2011 r. Wiesława Mądrowska,
2012 r. Janusz Gromek, Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska,
2013 r. Jurek Owsiak, Teresa Dernowska,
2015 r. Mirosława Kaczyńska,
2016 r. Henryk Zabrocki,
2017 r. Zespół "Mayol",
2018 r. SOSW "Okruszek"

11-02-2013 / Wiesława Mądrowska