Oferta przedszkola

Czas pracy przedszkola

Placówka jest czynna w godz. 6.30 - 17.00

 

Żywienie

Trzy posiłki dzienne:

 • godz. 08.30 śniadanie
 • godz. 10.30 drugie śniadanie (zupa, dodatek do zupy, owoce, warzywa)
 • godz. 13.00 obiad (drugie danie, owoce, warzywa)
 • godz. 15.30 podwieczorek

 

Oferta edukacyjna (wychowanie i kształcenie)

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Przedszkole gwarantuje m.in. następujące zajęcia i inne atrakcje:

 • rytmika,
 • język angielski,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • szachy,
 • codzienne zajęcia z logopedą,
 • dodatkowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczne i logopedyczne (dla dzieci posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju),
 • koncerty filharmoniczne,
 • teatrzyki,
 • zajęcia muzyczno-ruchowe,
 • zajęcia plastyczne, 
 • bale tematyczne dla dzieci,
 • tematyczne dni, tygodnie, zajęcia kreatywne (warsztaty teamtyczne),
 • uroczystości okolicznościowe,
 • wycieczki, konkursy, inne przedsięwzięcia.

Przedszkole  posiada własny plac zabaw, budynek jest otoczony zielenią, z dala od ulicznego zgiełku. Atutem przedszkola jest jego lokalizacja, wzdłuż budynku i obok można bezpiecznie zaparkować samochód.

Koncepcja pracy przedszkola ukierunkowana jest na realizację programu wychowawczego opartego na wdrażaniu dzieci do przestrzegania zasad dobrego wychowania. W przedszkolu szczególnie dba się o tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu wszechstronnemu rozwojowi wychowanków oraz przyjaznej atmosfery zachęcającej do współpracy z rodzicami i środowiskiem. 

Przedszkole realizuje "edukację włączającą" zgodnie z zasadą prawa dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego lub opiniami o wczesnym rozwoju do nauki w wybranej placówce. 

 

Opieka, zdrowie i profilaktyka

Przedszkole w szczególności dba o bezpieczeństwo dzieci. Posiadamy Certyfikat "Chronimy Dzieci" Rządowego Programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła". Zaletą przedszkola jest zdrowe żywienie. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia ograniczamy ilość soli, cukru i tłuszczu. Posiłki są przygotowywane we własnej kuchni. Realizujemy program "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy" oraz inne programy promujące zdrowe żywienie. 

W celu zminimalizowania występowania alergii dywany zastąpiono matami łatwo zmywalnymi, nie stosuje się nadmiaru dekoracji, przestrzega się zasady codziennego pobytu dzieci na powietrzu. 

Grupy liczą około 20 dzieci. W każdej grupie opiekę sprawuje 3 opiekunów (nauczyciele, pomoce nauczyciela). Naszym atutem jest wysoka jakość pracy, bardzo dobra opieka i wychowanie, zdrowe żywienie, rodzinna atmosfera, doświadczona kadra. Szczegółowe informację o tym co dzieje się w przedszkolu znajdziecie Państwo w zakładce "aktualności".

Zapraszamy

 
Rozkład dnia

Rozkład dnia w przedszkolu

6.30 – 7.30 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.   

 

7.30 – 8.15 Zabawy dydaktyczne, słuchanie bajek

 

8.15 - 8.30 Czynności  higieniczne, przygotowanie do śniadan

 

8.30 – 9.00 Śniadanie, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego  i estetycznego spożywania posiłku, czynności higieniczne.

 

9.00-10.15.Planowane zajęcia edukacyjno– wychowawcze, gry i zabawy  zorganizowane według programu wychowania przedszkolnego. 


10.15 - 10.30  Czynności  higieniczne, przygotowanie do drugiego śniadania. 

 

10.30 - 11.00 Drugie śniadanie (zupa), czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego  i estetycznego spożywania posiłku.

 

11.00 -11.15  Czynności  higieniczne, przygotowanie  do odpoczynku lub wyjścia poza budynek przedszkola.   

 

11.15- 12.45 Odpoczynek, relaksacja, ciche zabawy (grupy młodsze). 

 

11.15-12.45 Pobyt na powietrzu lub zabawy ruchowe w sali gimnastycznej. Zabawy swobodne. Zajęcia indywidualne wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijanie zainteresowań dzieci (grupy starsze). 

 

12.45- 13.00 Czynności  higieniczne, przygotowanie do obiadu. 

 

13.00-13.30 Obiad, czynności samoobsługowe nabywanie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami i estetycznego spożywania posiłku, wdrażanie do zdrowego sposobu odżywiania się.  

 

13.30-14.00 Czynności  higieniczne.

 

14.00-15.30  Spacer, praca indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zajęcia w małych zespołach, praca indywidualna

 

15.30 - 16.00 Podwieczorek

     Maleństwa i Sówki - w grupie Sówek

     Kangurki i Króliczki - w grupie Królików

     Puchatki i Tygryski - w grupie Puchatków


16.00 - 17.00 Zabawy w grupie zbiorczej: dowolne zabawy dzieci, gry i zabawy stolikowe, rozchodzenie się, porzadkowanie sali