Kadra przedszkola

KADRA PRZEDSZKOLA:

WŁAŚCICIEL 

Maciej Mądrowski

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Wiesława Mądrowska

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA ds pedagogicznych i koordynator udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

Maria Kopyt

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA ds  organizacyjnych

Anna Janczak-Prugar 


W przedszkolu zatrudnieni są:

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY

KSIĘGOWA/KADROWA

WYCHOWAWCA GR I "MALEŃSTWA"

WYCHOWAWCA GR II"SÓWKI" 

WYCHOWAWCA GR III  "KANGURKI"

WYCHOWAWCA GR IV   "PUCHATKI"

WYCHOWAWCA GR V "TYGRYSKI"

WYCHOWAWCA GR VI "KRÓLICZKI"

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

POMOCE NAUCZYCIELA 

LOGOPEDA 

NAUCZYCIEL GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ 

PSYCHOLOG

OLIGOFRENOPEDAGODZY

NEUROTERAPEUCI

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

INSTRUKTOR RYTMIKI I MUZYKOTERAPII

MUZYK 

INSTRUKTOR GRY W SZACHY

INSTRUKTOR TAŃCA

KUCHARZE

POMOC KUCHARZA 

KONSERWATOR 

OKRESOWO: STAŻYŚCI SKIEROWANI Z URZĘDU PRACY, PRAKTYKANCI I WOLONTARIUSZE