Kadra przedszkola

KADRA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA:

WŁAŚCICIEL i DYREKTOR PRZEDSZKOLA Maciej Mądrowski

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA  Anna Janczak-Prugar 

W przedszkolu zatrudnieni są:

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY

KSIĘGOWY

WYCHOWAWCA GR I "MALEŃSTWA"

WYCHOWAWCA GR II"SÓWKI" 

WYCHOWAWCA GR III  "KANGURKI"

WYCHOWAWCA GR IV   "PUCHATKI"

WYCHOWAWCA GR V "KRÓLICZKI"

WYCHOWAWCA GR VI "TYGRYSKI"

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY I POMOCE NAUCZYCIELA 

LOGOPEDA 

REHABILITANT RUCHOWY

PSYCHOLOG

OLIGOFRENOPEDAGODZY

LEKTOR JĘZYKA ANGIELSKIEGO

INSTRUKTOR RYTMIKI 

INSTRUKTOR GRY W SZACHY

KUCHARZE I POMOC KUCHARZA 

SPRZĄTACZKA

KONSERWATOR 

OKRESOWO: STAŻYŚCI SKIEROWANI Z URZĘDU PRACY, PRAKTYKANCI I WOLONTARIUSZE