Kadra przedszkola

KADRA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA:

WŁAŚCICIEL i DYREKTOR PRZEDSZKOLA Maciej Mądrowski

DYREKTOR ŻŁOBKA Wiesława Mądrowska

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA  Anna Janczak-Prugar 

W przedszkolu zatrudnieni są:

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY

OPIEKUNKI W ŻŁOBKU GR  I  "MALEŃSTWA I"

WYCHOWAWCZYNI GR II "MALEŃSTWA  II"

WYCHOWAWCZYNI GR III "SÓWKI" 

WYCHOWAWCZYNI GR IV  "KANGURKI"

WYCHOWAWCZYNI GR V   "PUCHATKI"

WYCHOWAWCZYNI GR VI "KRÓLICZKI"

WYCHOWAWCZYNI GR VII "TYGRYSKI"

OPIEKUN STAŻU DLA NAUCZYCIELI REALIZUJĄCYCH AWANS ZAWODOWY

LOGOPEDA 

PSYCHOLOG/TERAPEUTA WSPOMAGAJĄCY PRACĘ NAUCZYCIELA W GRUPIE TYGRYSKI

NAUCZYCIELE  JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WŁOSKIEGO I FRANCUSKIEGO 

INSTRUKTOR RYTMIKI 

INSTRUKTOR GRY W SZACHY

INSTRUKTORZY WOKALNI

INSTRUKTOR GRY NA BĘBNACH AFRYKAŃSKICH

POMOCE NAUCZYCIELA

SPRZĄTACZKA

OKRESOWO: STAŻYSTKI SKIEROWANE Z URZĘDU PRACY, PRAKTYKANCI I WOLONTARIUSZE