Kadra przedszkola

KADRA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA:

WŁAŚCICIEL i DYREKTOR PRZEDSZKOLA Maciej Mądrowski

DYREKTOR ŻŁOBKA Wiesława Mądrowska

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA  Anna Janczak-Prugar 

W przedszkolu zatrudnieni są:

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY

KSIĘGOWY

OPIEKUNKI W ŻŁOBKU GR  I  "MALEŃSTWA I"

WYCHOWAWCA GR II "MALEŃSTWA  II"

WYCHOWAWCA GR III "SÓWKI" 

WYCHOWAWCA GR IV  "KANGURKI"

WYCHOWAWCA GR V   "PUCHATKI"

WYCHOWAWCA GR VI "KRÓLICZKI"

WYCHOWAWCA GR VII "TYGRYSKI"

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY I POMOCE NAUCZYCIELA 

OPIEKUN STAŻU DLA NAUCZYCIELI REALIZUJĄCYCH AWANS ZAWODOWY

LOGOPEDA 

REHABILITANT RUCHOWY

TERAPEUCI

OLIGOFRENOPEDAGODZY

REWALIDANCI

NAUCZYCIELE  JĘZYKA ANGIELSKIEGO

INSTRUKTOR RYTMIKI 

INSTRUKTOR GRY W SZACHY

KUCHARZE I POMOC KUCHARZA 

SPRZĄTACZKA

KONSERWATOR 

OKRESOWO: STAŻYŚCI SKIEROWANI Z URZĘDU PRACY, PRAKTYKANCI I WOLONTARIUSZE