Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016

Informujemy, że w roku szkolnym  2015/2016  nie przyjmujemy dzieci do żłobka,  ponieważ limit wolnych miejsc został wyczerpany już w kwietniu. Przyjęcia dzieci  z rocznika 2014 i 2013  są możliwe jedynie w przypadku zwolnienia się miejsca. Jednocześnie informujemy, że wpis na listę oczekujących na miejsce nie jest równoznaczny z przyjęciem dziecka do żłobka. Warunkiem przyjęcia dziecka jest podpisanie umowy. 

Nie posiadamy także wolnych miejsc w przedszkolu (rocznk 2012,2011,2010. Przyjęcia dzieci  z tych roczników są możliwe jedynie w przypadku zwolnienia się miejsca. Można dopisać się do listy oczekujących. Kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerem 501099234. Zapraszamy. 

Nie świadczymy usługi opieki nad dziećmi tylko na okres wakacji.

 
Koncepcja pracy Przedszkola Rodzinnego Mądrowscy

Przedszkole jest  placówką niepubliczną dla dzieci w wieku od 2,5  roku do 5 lat. Siedzibą przedszkola jest nowo oddany do użytku, w pełni nowoczesny obiekt, mieszczący się przy ul. Wielkopolskiej 7. 

Specyfiką przedszkola jest promowanie wartości dobrego wychowania według autorskiego programu wychowawczego. Oferujemy  dzieciom i rodzicom miłą rodzinną atmosferę, gwarantowaną doświadczeniem dyrektora i otwartością doświadczonej kadry.  Zapewniamy pełną gamę zajęć dodatkowych, m.in. rytmikę, taniec, zajęcia plastyczne, naukę języków, gimnastykę korekcyjną, naukę gry w szachy, zajęcia z logopedą i psychologiem. Posiadamy ogrodzony, nowoczesny, certyfikowany  plac zabaw.

Przedszkole posiada wpis do gminnej ewidencji placówek niepublicznych,  realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez Ministra Edukacji Narodowej oraz programy wychowania przedszkolnego opracowane zgodnie z wymogami ministerialnymi. Nauczyciele prowadzą zajęcia w oparciu o nowoczesne planowanie połączone z bieżącym monitorowaniem umiejętności nabywanych przez dzieci. Podstawową metodą pracy jest pedagogika zabawy oraz matematyka według Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

  

 
Najwyższa ocena pracy przedszkola!

Z dumą i satysfakcją informujemy, że wynik oceny pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola przez wizytatorów Delegatury Kuratorium Oświaty w Koszalinie jest najwyższy z możliwych! Otrzymaliśmy ocenę A w pięciostopniowej skali, co oznacza najwyższy stopień spełniania wymagania "Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej".

Najwyższa ocena pracy przedszkola, to jeden z powodów, dla których warto wybrać właśnie naszą placówkę na miejsce edukacji swojego dziecka. Drugi powód, to możliwość zabawy i nauki w komfortowych warunkach już od nowego roku szkolnego, za rozsądną cenę! Trzeci, to niepowtarzalna prawdziwie rodzinna atmosfera.

Drodzy Rodzice. Jeśli chcecie mieć gwarancję bardzo dobrej opieki, wychowania i przygotowania dziecka do szkoły, zapraszamy do nas. Już wrótce rozpoczniemy pracę w nowym budynku. Naszym atutem jest wysoka jakość pracy, optymalna liczba dzieci w grupie, bogata oferta zajęć, doświadczona kadra pedagoigczna. Warto się o tym przekonać. 

 
Komunikat do Rodziców i Opiekunów

Pełnomocnik Praw Dziecka w liście z dnia 23 czerwca 2010 r. skierowanym do Kuratorów Oświaty zwrócił uwagę na problem obecności w przedszkolach dzieci chorych na różnego rodzaju infekcje, przez co narażają na utratę zdrowia swoich rówieśników. Jednocześnie Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę, że § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) nakłada na dyrektora przedszkola obowiązek wypracowania uregulowań dotyczących bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu. Ponadto art. 6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.) zobowiązuje nauczycieli do rzetelnego realizowania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, w tym ochronę zdrowia uczniów i wychowanków.Biorąc pod uwagę zalecenie Rzecznika Praw Dziecka uprzejmie zawiadamiam Rodziców i Opiekunów, że na podstawie naszych wewnętrznych uregulowań, tj. § 20 pkt 3 Statutu Przedszkola Rodzinnego „Mądrowscy”  „obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola zdrowego dziecka. W przypadku istnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, przedszkole może odmówić przyjęcia dziecka do grupy". Jednocześnie proszę o niekierowanie do nauczycieli próśb o podawanie dzieciom leków, gdyż nie posiadają do tego uprawnień.

Z uwagi na  prośbę Rzecznika Praw Dziecka i ogromną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w naszym przedszkolu,  gorąco proszę o respektowanie postanowień naszego Statutu.

                                                                                                      Wiesława Mądrowska
                                                                                                      Dyrektor Przedszkola