Rekrutacja 2019/2020

Szanowni Państwo,

do przedszkola zostały przyjęte wszystkie dzieci, które ukończą 2,5 roku w dniu 01.09.2019 r. Prosimy o potwierdzenie decyzji o zapisie dziecka do naszego przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

Dzieci, które nie ukończą na dzień 01.09.2019 r. wymaganego wieku przedszkolnego obecnie znajdują się na liście rezerwowej. W sprawie możliwości przyjęcia tych dzieci do przedszkola będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie. 

 

Wiesława Mądrowska 

 
Realizacja projektu unijnego

Przedszkole zakończyło realizację projektu unijnego pod nazwą: "Rozszerzenie oferty o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci poprzez dostosowanie miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w Przedszkolu Rodzinnym Mądrowscy", jednakże nadal realizowane są zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne oraz kontynuowane jest zatrudnienie specjalistów: logopedy, rehabilitanta ruchowego, psychologa, neuroterapeutów, w tym do terapii Biofeedback, a także szkolenie kadry pedagogicznej.

W 2019 r. udało się nam wygrać kolejny konkurs, który pozwoli pozyskać następne środki z UE m.in. na: zajęcia z robotyki, muzykoterapii i metody Tomatisa. 

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "Projekt UE".


 
Koncepcja pracy Przedszkola Rodzinnego Mądrowscy

Przedszkole jest  placówką niepubliczną dla dzieci w wieku od 2,5  roku do 6 lat. Siedzibą przedszkola jest nowo oddany do użytku, w pełni nowoczesny obiekt, mieszczący się przy ul. Wielkopolskiej 7, zlokalizowany w strefie wolnej od ulicznego gwaru, samochodów, w sąsiedztwie terenu zielonego.

Specyfiką przedszkola jest promowanie wartości dobrego wychowania według autorskiego programu wychowawczego oraz realizacja koncepcji edukacji włączającej dzieci niepełnosprawne w system placówki ogólnodostępnej, zgodnie z zasadą wyrównywania szans edukacyjnych, tolerancji i akceptacji każdej osoby. Oferujemy  dzieciom i rodzicom miłą rodzinną atmosferę, gwarantowaną doświadczeniem twórców przedszkola i otwartością kompetentnej kadry.  Zapewniamy pełną gamę zajęć, m.in. rytmikę, zajęcia plastyczne, naukę języka angielskiego, gimnastykę korekcyjną, naukę gry w szachy, zajęcia z logopedą i psychologiem. Posiadamy ogrodzony, nowoczesny, certyfikowany  plac zabaw dostosowany dla potrzeb dzieci o ograniczonej zdolności poruszania się.

Przedszkole tworzy warunki sprzyjające zdrowiu, w szczególności dla dzieci alergicznych,  poprzez ograniczenie nadmiaru dekoracji, na których mógłby zbierać się kurz, zastosowanie łatwo zmywalnych mat zamiast wykładzin dywanowych, przestrzeganie ograniczeń pokarmowych dzieci.

Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowywane są zdrowe posiłki z ograniczoną ilością cukru, soli, potraw smażonych,  nie stosujemy półproduktów w postaci gotowych instantów (np. budyń, kisiel, wegeta) wędlin, soków sztucznie barwionych, itp. Produkty typu napój, obkład na kanapki, ciasta i inne desery, wykonujemy sami. W diecie dzieci jest codzienna porcja owoców i warzyw, wszelkiego rodzaju kasze, woda mineralna lub napoje na bazie ziół, cytryny, a także herbaty owocowe, kompoty ze świeżych i mrożonych owoców. Stosujemy dietę bezmleczną, bezglutenową i bezmięsną.

Przedszkole posiada wpis do gminnej ewidencji placówek niepublicznych,  realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez Ministra Edukacji Narodowej oraz programy wychowania przedszkolnego opracowane zgodnie z wymogami ministerialnymi. Nauczyciele prowadzą zajęcia w oparciu o nowoczesne planowanie połączone z bieżącym monitorowaniem umiejętności nabywanych przez dzieci. Podstawową metodą pracy jest pedagogika zabawy oraz matematyka według Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. W pełni przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole.

W bieżącym roku szkolnym nauczyciele doskonalą swoje kompetencje w zakresie stosowania metod bezpiecznej i skutecznej komunikacji interpersonalnej oraz współpracy w zespołach, a także kontynuują nabywanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Naszą domeną jest organizacja uroczystości o charakterze rodzinnym, promujących wartość wychowania przedszkolnego oraz kształtujących postawę dobrego przedszkolaka, przestrzegającego obowiązujących norm i zasad współżycia społecznego. 

U nas dzieci nigdy się nie nudzą! Zabawy, teatrzyki, koncerty, wycieczki, warsztaty tematyczne, to tylko niektóre z proponowanych zajęć. Codziennie dbamy o to, aby dzieci w przedszkolu czuły się bezpieczne i szczęśliwe. Dzięki realizacji projektu unijnego zyskaliśmy sprzęt specjalistyczny, w tym do integracji sensorycznej, multimedialny, rehabilitacyjny, Biofeedback. 

Przedszkole Rodzinne, to miejsce przyjazne i gościnne, odpowiednie dla każdego dziecka. Zapraszamy.