Najwyższa ocena pracy przedszkola!

Z dumą i satysfakcją informujemy, że wynik oceny pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola przez wizytatorów Delegatury Kuratorium Oświaty w Koszalinie jest najwyższy z możliwych! Otrzymaliśmy ocenę A w pięciostopniowej skali, co oznacza najwyższy stopień spełniania wymagania "Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej".

Najwyższa ocena pracy przedszkola, to jeden z powodów, dla których warto wybrać właśnie naszą placówkę na miejsce edukacji swojego dziecka. Drugi powód, to możliwość zabawy i nauki w komfortowych warunkach już od nowego roku szkolnego, za rozsądną cenę! Trzeci, to niepowtarzalna prawdziwie rodzinna atmosfera.

Drodzy Rodzice. Jeśli chcecie mieć gwarancję bardzo dobrej opieki, wychowania i przygotowania dziecka do szkoły, zapraszamy do nas. Już wrótce rozpoczniemy pracę w nowym budynku. Naszym atutem jest wysoka jakość pracy, optymalna liczba dzieci w grupie, bogata oferta zajęć, doświadczona kadra pedagoigczna. Warto się o tym przekonać. 

 
Podpisywanie umów

Uwaga!

Rodziców zapisujących dzieci na rok szkolny 2014/2015, którzy zgłosili się i zostali wpisani na listę zapraszamy do podpisywania umów. Informujemy, że posiadamy jeszcze wolne miejsca w przedszkolu, dzieci z rocznika 2013 zapisujemy na listę rezerwową. Liczba miejsc w przedszkolu jest również ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, zatem prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny (501 099 234) lub osobisty.

 
Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

Uwaga!

Ogłaszamy nabór na rok szkolny 2014/2015 do:

- żłobka: wiek od 1 roku do 2,5 lat,

- przedszkola: wiek 2,5 roku do 6 lat (dzieci sześcioletnie, które nie pójdą do szkoły),

- szkoły podstawowej- nabór odwołany.

Czesne od września 2014 r. wynosi 350 zł miesięcznie wraz z wszystkimi zajęciami dodatkowymi.

Więcej informacji w zakładce "Nowa Siedziba", "Oferta", "Cennik". 

Informacji w przedszkolu udziela dyrektor lub telefonicznie pod numerem 501 099 234. 

 
Koncepcja pracy Przedszkola Rodzinnego Mądrowscy

Przedszkole jest  placówką niepubliczną dla dzieci w wieku od 2,5  roku do 6 lat. Siedzibą przedszkola jest nowo oddany do użytku, w pełni nowoczesny obiekt, mieszczący się przy ul. Mazowieckiej 29.

Od września 2014 r. rozpoczniemy pracę we własnym budynku znajdującym się w sąsiedztwie obecnej siedziby (zobacz w zakłdce "Nowa siedziba").

Przedszkole posiada oddzielne wejście od ul. Wielkopolskiej 1b/1,

Specyfiką przedszkola jest promowanie wartości dobrego wychowania według autorskiego programu wychowawczego. Oferujemy  dzieciom i rodzicom miłą rodzinną atmosferę, gwarantowaną doświadczeniem dyrektora i otwartością młodej kadry.  Zapewniamy pełną gamę zajęć dodatkowych, m.in. rytmikę, taniec, zajęcia plastyczne, naukę języków, gimnastykę korekcyjną, naukę gry w szachy, zajęcia z logopedą i psychologiem. Posiadamy ogrodzony, nowoczesny, certyfikowany  plac zabaw.

Posiłki przygotowywane są i spożywane w stołówce Zakładu Aktywności Zawodowej (przedszkole ma wydzieloną jadalnię do własnej dyspozycji). 

Przedszkole posiada wpis do gminnej ewidencji placówek niepublicznych,  realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez Ministra Edukacji Narodowej oraz programy wychowania przedszkolnego opracowane zgodnie z wymogami ministerialnymi. Nauczyciele prowadzą zajęcia w oparciu o nowoczesne planowanie połączone z bieżącym monitorowaniem umiejętności nabywanych przez dzieci. Podstawową metodą pracy jest pedagogika zabawy oraz matematyka według Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

  

 
Komunikat do Rodziców i Opiekunów

Pełnomocnik Praw Dziecka w liście z dnia 23 czerwca 2010 r. skierowanym do Kuratorów Oświaty zwrócił uwagę na problem obecności w przedszkolach dzieci chorych na różnego rodzaju infekcje, przez co narażają na utratę zdrowia swoich rówieśników. Jednocześnie Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę, że § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) nakłada na dyrektora przedszkola obowiązek wypracowania uregulowań dotyczących bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu. Ponadto art. 6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.) zobowiązuje nauczycieli do rzetelnego realizowania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, w tym ochronę zdrowia uczniów i wychowanków.Biorąc pod uwagę zalecenie Rzecznika Praw Dziecka uprzejmie zawiadamiam Rodziców i Opiekunów, że na podstawie naszych wewnętrznych uregulowań, tj. § 20 pkt 3 Statutu Przedszkola Rodzinnego „Mądrowscy”  „obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola zdrowego dziecka. W przypadku istnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, przedszkole może odmówić przyjęcia dziecka do grupy". Jednocześnie proszę o niekierowanie do nauczycieli próśb o podawanie dzieciom leków, gdyż nie posiadają do tego uprawnień.

Z uwagi na  prośbę Rzecznika Praw Dziecka i ogromną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w naszym przedszkolu,  gorąco proszę o respektowanie postanowień naszego Statutu.

                                                                                                      Wiesława Mądrowska
                                                                                                      Dyrektor Przedszkola