Życzenia z okazji Wielkanocy

Życzymy Państwu, aby nadchodzące Święta, pomimo iż tak inne niż zwykle, dały nadzieję na szybki powrót do normalności, do codziennych obowiązków, do gwaru na ulicach i placach zabaw.

Z ogromną nadzieją i wiarą w to, że w zdrowiu przetrwamy ten trudny czas,  życzymy Wszystkim spokojnych Świąt.

                            Właściciel, Dyrekcja,  Pracownicy Przedszkola

 

 
Informacja w sprawie płatności

Szanowni Państwo, 

po zalogowaniu się do strony przedszkola można zapoznać się z informacją odnośnie płatności i komunikacji z Państwem w okresie przerwy spowodowanej epidemią. Jeżeli ktoś z Państwa ma trudności z logowaniem się do strony przedszkola, to prosimy o wiadomość na , wówczas wyślemy informację pocztą elektroniczną. 

Z poważaniem 

Wiesława Mądrowska

Z uwagi na zgłaszane trudności z dostępem do informacji wysłanej do Państwa w dniu 24 marca 2020 r. poniżej zamieszczamy jej treść. 

 Szanowni Państwo,

W obliczu pandemii koronawirusa, a w konsekwencji trudnej sytuacji finansowej w jakiej znalazł się cały region Kołobrzeski, oparty w zdecydowanej większości na turystyce, zdecydowaliśmy się podjąć radykalne kroki w celu jak największego odciążenia finansowego dla Państwa na czas koniecznego zamknięcia przedszkola. Zakładamy, że przez najbliższy miesiąc sytuacja nie zmieni się, i nie będziemy mogli wznowić pracy. Podejmujemy wszystkie możliwe kroki, aby tymczasowo zmniejszyć, lub przesunąć nasze zobowiązania finansowe, tak aby przetrwać ten bezprecedensowy okres, zachowując miejsca pracy i edukacji Państwa dzieci. W związku z tym, proponujemy następujące rozwiązania:
1. Opłata miesięczna w wysokości 250zł za kwiecień, niezależnie od wybranego wariantu czesnego. Opłata wyniesie odpowiednio: 200zł na dziecko, dla rodziców z dwójką dzieci w naszym przedszkolu, oraz 100zł dla rodziców dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego. 
2. Rozliczenie nieobecności za marzec 2020 nastąpi w pierwszym pełnym miesiącu po powrocie do pracy.  
Liczymy, że powyższa decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem. Jest to maksymalnie duża zniżka, jaką, w poczuciu solidarności w tym wyjątkowym czasie, możemy Państwu zaoferować. 
W poniedziałek 30 marca prześlemy kolejny zestaw materiałów  do samodzielnej pracy w domu.  Czynimy także starania w kierunku poprawy komunikacji z Państwem rozszerzając możliwości dziennika elektronicznego, wkrótce podamy szczegółowe informacje. 
Zdajemy sobie sprawę z tego, że całkowity ciężar pracy z dziećmi i opieki nad nimi spoczywa na Państwa barkach, nierzadko łącząc to z pracą zdalną. Na ten moment nasza pomoc ogranicza się jedynie do przygotowania materiałów, ale myślimy także nad wprowadzeniem rozwiązań ułatwiających kontakt z Państwem i dziećmi. Zależy nam na tym, aby nieco złagodzić skutki braku formalnej edukacji w przedszkolu, a przede wszystkim pomóc Państwu w zmobilizowaniu dzieci do zabawy i nauki, do przestrzegania wdrażanych zasad, a także w rozliczaniu realizacji zadań, w szczególności dzieci przygotowujących się do szkoły. Ufamy, że taka współpraca pomoże Państwu i nam przetrwać ten trudny czas. 
Z poważaniem

Wiesława Mądrowska

Maciej Mądrowski 


 
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,

w obecnej sytuacji rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 odbywa się wyłącznie elektronicznie. Rodziców zainteresowanych zapisem prosimy o przesłanie prośby o wysłanie karty zgłoszenia na adres , wypełnioną kartę należy odesłać na w.w. adres, a oryginał dostarczyć kiedy przedszkole będzie ponownie otwarte. 

Wyniki rekrutacji będziemy podawać telefonicznie. 

                                                                     Zapraszamy

 
Realizacja projektu unijnego 2019/2020

Przedszkole realizuje kolejny projekt unijny pod nazwą:

„Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych            poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej w Przedszkolu Rodzinnym Mądrowscy”.

W roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu realizowane będą dodatkowe zajęcia specjalistyczne: metoda Tomatisa, muzykoterapia oraz robotyka, czyli nauka progamowania robotów typu Ozobot i budowanie robotów z klocków Lego. 

Szczegóły w zakładce Projekt UE

 


 
Koncepcja pracy Przedszkola Rodzinnego Mądrowscy

Przedszkole jest  placówką niepubliczną dla dzieci w wieku od 2,5  roku do 6 lat. Siedzibą przedszkola jest nowo oddany do użytku, w pełni nowoczesny obiekt, mieszczący się przy ul. Wielkopolskiej 7, zlokalizowany w strefie wolnej od ulicznego gwaru, samochodów, w sąsiedztwie terenu zielonego.

Specyfiką przedszkola jest promowanie wartości dobrego wychowania według autorskiego programu wychowawczego oraz realizacja koncepcji edukacji włączającej dzieci niepełnosprawne w system placówki ogólnodostępnej, zgodnie z zasadą wyrównywania szans edukacyjnych, tolerancji i akceptacji każdej osoby. Oferujemy  dzieciom i rodzicom miłą rodzinną atmosferę, gwarantowaną doświadczeniem twórców przedszkola i otwartością kompetentnej kadry.  Zapewniamy pełną gamę zajęć, m.in. rytmikę, zajęcia plastyczne, naukę języka angielskiego, gimnastykę korekcyjną, naukę gry w szachy, zajęcia z logopedą i psychologiem. Posiadamy ogrodzony, nowoczesny, certyfikowany  plac zabaw dostosowany dla potrzeb dzieci o ograniczonej zdolności poruszania się.

Przedszkole tworzy warunki sprzyjające zdrowiu, w szczególności dla dzieci alergicznych,  poprzez ograniczenie nadmiaru dekoracji, na których mógłby zbierać się kurz, zastosowanie łatwo zmywalnych mat zamiast wykładzin dywanowych, przestrzeganie ograniczeń pokarmowych dzieci.

Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowywane są zdrowe posiłki z ograniczoną ilością cukru, soli, potraw smażonych,  nie stosujemy półproduktów w postaci gotowych instantów (np. budyń, kisiel, wegeta) wędlin, soków sztucznie barwionych, itp. Produkty typu napój, obkład na kanapki, ciasta i inne desery, wykonujemy sami. W diecie dzieci jest codzienna porcja owoców i warzyw, wszelkiego rodzaju kasze, woda mineralna lub napoje na bazie ziół, cytryny, a także herbaty owocowe, kompoty ze świeżych i mrożonych owoców. Stosujemy dietę bezmleczną, bezglutenową i bezmięsną.

Przedszkole posiada wpis do gminnej ewidencji placówek niepublicznych,  realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez Ministra Edukacji Narodowej oraz programy wychowania przedszkolnego opracowane zgodnie z wymogami ministerialnymi. Nauczyciele prowadzą zajęcia w oparciu o nowoczesne planowanie połączone z bieżącym monitorowaniem umiejętności nabywanych przez dzieci. Podstawową metodą pracy jest pedagogika zabawy oraz matematyka według Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. W pełni przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole.

W bieżącym roku szkolnym nauczyciele doskonalą swoje kompetencje w zakresie stosowania metod bezpiecznej i skutecznej komunikacji interpersonalnej oraz współpracy w zespołach, a także kontynuują nabywanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Naszą domeną jest organizacja uroczystości o charakterze rodzinnym, promujących wartość wychowania przedszkolnego oraz kształtujących postawę dobrego przedszkolaka, przestrzegającego obowiązujących norm i zasad współżycia społecznego. 

U nas dzieci nigdy się nie nudzą! Zabawy, teatrzyki, koncerty, wycieczki, warsztaty tematyczne, to tylko niektóre z proponowanych zajęć. Codziennie dbamy o to, aby dzieci w przedszkolu czuły się bezpieczne i szczęśliwe. Dzięki realizacji projektu unijnego zyskaliśmy sprzęt specjalistyczny, w tym do integracji sensorycznej, multimedialny, rehabilitacyjny, Biofeedback. 

Przedszkole Rodzinne, to miejsce przyjazne i gościnne, odpowiednie dla każdego dziecka. Zapraszamy.