Zmiana konta bankowego.

Szanowni Państwo!

W chwili obecnej wszystkie miejsca w przedszkolu i żłobku są zajęte. Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się 1 marca 2018 roku. 

 
Nowy rok szkolny

Szanowni Państwo

Witamy Wszystkich w nowym roku szkolnym, w szczególności Rodziców i Dzieci, którzy rozpoczynają współpracę z nami, naukę i zabawę. Zapewniamy, że w naszym przedszkolu i żłobku jest miło, przyjaźnie i rodzinnie. Życzymy wszystkim, aby czuli się u nas dobrze i bezpiecznie. Deklarujemy otwartość, przyjazną atmosferę oraz  opiekę i edukację na najwyższym poziomie. Zachęcamy do systematycznego przeglądania naszej strony. Znajdziecie tam Państwo informacje o tym co ciekawego dzieje się w przedszkolu i żłobku. Istotne wiadomości dostępne są również po zalogowaniu się. Liczymy na konstruktywną współpracę.

Wszystkiego dobrego. 

Dyrekcja, Pracownicy Przedszkola i Żłobka Rodzinnego Mądrowscy

 
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Zapisy na listę przyjęcia do przedszkola we wrześniu 2018 r. dzieci urodzonych w I kwartale 2016 r. 

W związku z zapytaniami o zapisy na rok szkolny 2018/2019 informujemy, że istnieje mżliwość wstępnego zapisania dziecka urodzonego w styczniu, lutym lub marcu 2016 r. na listę osób zainteresowanych przyjęciem dziecka do naszego przedzkola. Wpis na listę nie jest zobowiązujący, ale będzie brany pod uwagę w czasie rekrutacji, która odbędzie się w marcu 2018 r. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w godz. 8.00-17.00. 

 

kontakt 501 099 234. 

 

 

                                                                                               Wiesława Mądrowska  

 
Koncepcja pracy Przedszkola Rodzinnego Mądrowscy

Przedszkole jest  placówką niepubliczną dla dzieci w wieku od 2,5  roku do 6 lat. Siedzibą przedszkola jest nowo oddany do użytku, w pełni nowoczesny obiekt, mieszczący się przy ul. Wielkopolskiej 7, zlokalizowany w strefie wolnej od ulicznego gwaru, samochodów, w sąsiedztwie terenu zielonego.

Specyfiką przedszkola jest promowanie wartości dobrego wychowania według autorskiego programu wychowawczego. Oferujemy  dzieciom i rodzicom miłą rodzinną atmosferę, gwarantowaną doświadczeniem twórców przedszkola i otwartością kompetentnej kadry.  Zapewniamy pełną gamę zajęć, m.in. rytmikę, zajęcia plastyczne, zajęcia wokalne, naukę języków, gimnastykę korekcyjną, naukę gry w szachy, zajęcia z logopedą. Posiadamy ogrodzony, nowoczesny, certyfikowany  plac zabaw.

Przedszkole tworzy warunki sprzyjające zdrowiu, w szczególności dla dzieci alergicznych,  poprzez ograniczenie nadmiaru dekoracji, na których mógłby zbierać się kurz, zastosowanie łatwo zmywalnych mat zamiast wykładzin dywanowych, przestrzeganie ograniczeń pokarmowych dzieci.

Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowywane są zdrowe posiłki z ograniczoną ilością cukru, soli, potraw smażonych,  nie stosujemy półproduktów w postaci gotowych instantów (np. budyń, kisiel, wegeta) wędlin, soków sztucznie barwionych, itp. Produkty typu napój, obkład na kanapki, ciasta i inne desery, wykonujemy sami. W diecie dzieci jest codzienna porcja owoców i warzyw, wszelkiego rodzaju kasze, woda mineralna lub napoje na bazie miodu, cytryny, mięty, a także herbaty owocowe, kompoty ze świeżych i mrożonych owoców słodzone miodem. Stosujemy dietę dla dzieci uczulonych na mleko krowie zastępując je mlekiem ryżowym lub sojowym.

Przedszkole posiada wpis do gminnej ewidencji placówek niepublicznych,  realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez Ministra Edukacji Narodowej oraz programy wychowania przedszkolnego opracowane zgodnie z wymogami ministerialnymi. Nauczyciele prowadzą zajęcia w oparciu o nowoczesne planowanie połączone z bieżącym monitorowaniem umiejętności nabywanych przez dzieci. Podstawową metodą pracy jest pedagogika zabawy oraz matematyka według Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. W pełni przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole.

W bieżącym roku szkolnym nauczyciele doskonalą swoje kompetencje w zakresie stosowania metod bezpiecznej i skutecznej komunikacji interpersonalnej oraz współpracy w zespołach. 

Naszą domeną jest organizacja uroczystości o charakterze rodzinnym, promujących wartość wychowania przedszkolnego oraz kształtujących postawę dobrego przedszkolaka, przestrzegającego obowiązujących norm i zasad współżycie społecznego. 

U nas dzieci nigdy się nie nudzą! Zabawy, teatrzyki, koncerty, wycieczki, warsztaty tematyczne, to tylko niektóre z proponowanych zajęć. Codziennie dbamy o to, aby dzieci w przedszkolu czuły się bezpieczne i szczęśliwe. 

  

 
Najwyższa ocena pracy przedszkola!

Z dumą i satysfakcją informujemy, że wynik oceny pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola przez wizytatorów Delegatury Kuratorium Oświaty w Koszalinie jest najwyższy z możliwych! Otrzymaliśmy ocenę A w pięciostopniowej skali, co oznacza najwyższy stopień spełniania wymagania "Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej".

Najwyższa ocena pracy przedszkola, to jeden z powodów, dla których warto wybrać właśnie naszą placówkę na miejsce edukacji swojego dziecka. Drugi powód, to możliwość zabawy i nauki w komfortowych warunkach za rozsądną cenę! Trzeci, to niepowtarzalna prawdziwie rodzinna atmosfera.

Drodzy Rodzice. Jeśli chcecie mieć gwarancję bardzo dobrej opieki, wychowania i przygotowania dziecka do szkoły, zapraszamy do nas. Naszym atutem jest wysoka jakość pracy, optymalna liczba dzieci w grupie, bogata oferta zajęć, doświadczona kadra pedagogiczna. Warto się o tym przekonać. 

 
Komunikat do Rodziców i Opiekunów

Obowiązkiem dyrektora przedszkola jest wypracowanie uregulowań dotyczących bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu. Na art. 6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.) nauczyciele są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, w tym ochronę zdrowia uczniów i wychowanków.Biorąc powyższe pod uwagę uprzejmie zawiadamiam Rodziców i Opiekunów, że na podstawie naszych wewnętrznych uregulowań, tj. postanowień Statutu Przedszkola Rodzinnego „Mądrowscy”  „obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola zdrowego dziecka. W przypadku istnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, przedszkole może odmówić przyjęcia dziecka do grupy". Jednocześnie proszę o niekierowanie do nauczycieli próśb o podawanie dzieciom leków, gdyż nie posiadają do tego uprawnień.

Z uwagi na ogromną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w naszym przedszkolu,  gorąco proszę o respektowanie postanowień naszego Statutu.

                                                                                Dyrektor Przedszkola 

                                                                                  Maciej Mądrowski